Metropolizacja i kształcenie wyższe jako czynniki zróżnicowania dobrostanu społeczności lokalnych: wstępna dekompozycja nierówności

Włodzimierz Okrasa, Grzegorz Gudaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.016

Abstrakt


Postępująca koncentracja w ośrodkach wielkomiejskich procesów kształcenia na poziomie wyższym posiada wielorakie konsekwencje, zarówno dla samych metropolii jak i dla ich otoczenia. Artykuł podejmuje pytanie o to, czy i w jaki sposób procesy te rzutują na poziom dobrostanu społeczności lokalnych funkcjonujących na bezpośrednio otaczających je terenach (pozametropolitalnych). W szczególności, czy procesy te przyczyniają się bardziej do ujednolicenia, czy też do zwiększenia zróżnicowań w tym zakresie. W tym celu nierówności rozkładu wielowymiarowego wskaźnika deprywacji lokalnej – zbudowanego na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych i interpretowanego jako miara dobrostanu à rebours – są analizowane za pomocą indeksu Theila.


Słowa kluczowe


deprywacja lokalna; przestrzenny rozkład deprywacji edukacyjnej; struktura przestrzenna nierówności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arbo P., Benneworth P. (2007), Understanding the regional contribution of higher education institutions: A literature review, Organisation for Economic Co-operation and Devel-opment, Paris, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/161208155312.

Capello R., Nijkamp P. (2009), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Edward Elgar, Cheltenham, UK, DOI: http://dx.doi.org/10.4337/9781848445987.

Cowell F. (2000), Measurement of Inequality, [w:] Atkinson A., Bourguignon F. (red.), Handbook of Income Distribution, Elsevier Science, Amsterdam.

ESPON (2012), Polyce Metropolisation and Polycentric, Development in Central Europe. (Draft) Final Report Version 27.

Förster M., Jesuit D., Smeeding T. (2005), Regional Poverty and Income Inequality in Central and Eastern Europe: Evidence form Luxembourg Income Study [w:] Kanbur R., Venables A. J. (red.), Spatial Inequality and Development. UNU-WIDER Studies in Development. Oxford University Press, Oxford, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/0199278636.001.0001.

Główny Urząd Statystyczny (2011), Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r. Informacje i Opracowania Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

Goddard J., Puukka J. (2008), The Engagement of Higher Educational Institutions in Regional Development. An Overview of the Opportunities and Challenges, [w:] OECD, Higher Education Management and Policy, 20(2): Higher Education and Regional Development, OECD Publishing, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/hemp-v20-art9-en.

OECD (2007), Higher Education and Regions. Globally Competitive, Locally Engaged, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264034150-en.

OECD (2010), Higher Education in Regional and City Development, Berlin, Germany, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264089846-en.

Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego (2011), Założenia aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Warszawa.

Okrasa W. (2012a), Relacje międzysektorowe i dystrybucja środków publicznych: zależność wpływu deprywacji lokalnej na alokację zasobów w gminach od charakteru związków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, „Administracja i Społeczeństwo”, 7, 15–59.

Okrasa W. (2012b), Spatially integrated social research and official statistics: Methodological remarks and empirical results on local development, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 15(4), 191–206, DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10103-012-0035-5.

Rey S. J. (2004), Spatial Analysis of Regional Income Inequality, [w:] Goodchild M. F., Janelle D. G. (red.), Spatially Integrated Social Science, Oxford University Press, Oxford, UK.

Shorrocks, A., Wan, G. (2004), Spatial Decomposition of Inequality, UNU-WIDER Discussion Paper, Helsinki, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jnlecg/lbh054.

Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i Analizy EUROREG 1.

Śleszyński P. i in. (2011), Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza,

II Forum Mazowieckie, 27 października, Warszawa, przedruk w: ,,Trendy Rozwojowe Mazowsza", 3 (2012), MBPR, Warszawa.

Theil H. (1979), Zasady Ekonometrii, PWN, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism