Analiza statystyczna funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich Polski Wschodniej

Dariusz Perło, Dorota Perło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.015

Abstrakt


Celem opracowania jest zbadanie, w jakim stopniu miasta wojewódzkie Polski Wschodniej pełnią funkcje metropolitalne, a także określenie, jak nieprzyznanie tym ośrodkom statusu metropolii wpłynie na rozwój Polski Wschodniej.


Słowa kluczowe


funkcje metropolitalne; Polska Wschodnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borys T. (1978), Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, „Przegląd Statystyczny”, 2, 371–382.

Grabiński T. (1986), Taksonometryczne metody wyodrębniania jednorodnych zbiorowości, [w:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.

Heffner K. (2011), Funkcje metropolitalne stolic województw Polski Zachodniej. Ekspertyza, Politechnika Opolska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Opole.

Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J. (1997), Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, IRiSS, Warszawa.

Kolenda M. (2006), Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, załącznik do Uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., M.P. 2012, poz. 252.

Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.

Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa.

Walesiak M. (1988), Skale pomiaru cech (w ujęciu zwężonym) a zagadnienie wyboru postaci analitycznej syntetycznych mierników rozwoju, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej”, 447, AE we Wrocławiu, Wrocław.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism