Struktury własnościowe spółek kapitałowych jako kluczowy element ich potencjału rozwojowego

Jan Jeżak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.006

Abstrakt


Celem opracowania jest analiza zmian w strukturach własnościowych współczesnych spółek akcyjnych oraz ocena wpływu tych zmian na stosunki wewnątrzkorporacyjne i decyzje rozwojowe spółek.
W pierwszej części opracowania przedstawiono proces zmian, jaki dokonuje się w spółkach europejskich i światowych od co najmniej trzydziestu lat. Chodzi o proces instytucjonalizacji własności korporacyjnej, a w ślad za tym o postępującą koncentrację tej własności. Natomiast w drugiej części opracowania skoncentrowano się na wynikających z powyższych procesów niebezpieczeństwie nadużyć ze strony dominujących akcjonariuszy, którzy dysponują nie tylko dominującym udziałem we własności, ale sprawują także pełną kontrolę nad sposobem funkcjonowania spółki. Sytuacja ta ma daleko idący wpływ na stosunki wewnątrzkorporacyjne, w tym zwłaszcza na ochronę interesu spółki oraz interesów akcjonariuszy mniejszościowych.
Całość opracowania zakończono przypomnieniem wniosków z całości przeprowadzonych rozważań.

Słowa kluczowe


spółka kapitałowa; struktura własnościowa spółek; instytucjonalizacja własności korporacyjnej; koncentracja własności korporacyjnej; rozwój spółki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becht M. (1997), Strong Blockholders, Weak Owners and the Need for European Mandatory Disclosure, European Corporate Governance Network, Executive Report.

Becht M., Röell A. (1999), Blockholdings in Europe: An international comparison, “European Economic Review”, nr 43.

Black A., Wright P., Bachman J.E. (2001), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Demb A., Neubauer F. (1992), Corporate Governance: Lifespace and Accountability, in: The Corporate Board: Confronting the Paradoxes, Oxford University Press, Nowy Jork.

Facio M., Lang L.H.P. (2002), The ultimate ownership of Western European corporations, „Journal of Financial Economics”, No. 65. DOI: < ahref="http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00146-0">http://dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00146-0.

Fama E.F., Jensen M.C. (1983), Agency problems and residual claims. „Journal of Law and Economics”. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/467038.

Franks J., Mayer C. (1994), The ownership and control of German corporations, London Business School, Unpublished manuscript. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/rfs/14.4.943.

La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. (1999), Corporate Ownership Around the World, “Journal of Finance”, nr 2. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00115.

Morck R., Nakamura M. (1999), Banks and corporate control in Japan, „Journal of Finance”, No. 54. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00106.

Pedersen T., Thomson S. (1997), European patterns of corporate ownership: a twelve country study. „Journal of International Business Studies”, vol. 28, No 4. DOI: http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490118.

Roe M. (1994), Strong Managers Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton (N. J.)

Shleifer AVishny., R.W. (1997), A survey of corporate governance. „Journal of Finance”, No 52 (2). DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2329497.

Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2001), Własność i kontrola polskich korporacji, Instytut Badań na Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Ussem M. (1996), Shareholders as a Strategy Asset, „California Management Review”, vol. 39, No. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/41165874.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism