Kultura organizacyjna przedsiębiorstw ekonomii komunii jako determinanta jej wymiaru społecznego

Stanisław Grochmal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2011.004

Abstrakt


Ekonomia komunii zaproponowana w 1991 roku przez Chiarę Lubich (1920‒2008), założycielkę i ówczesną prezydent Ruchu Focolari, jest przedmiotem licznych opracowań naukowych oraz analiz praktycznej jej realizacji przez naukowców różnych dyscyplin w wymiarze ogólnoświatowym. Przedsiębiorstwa realizujące tę ideę w liczbie blisko 800, funkcjonują w wielu krajach na wszystkich kontynentach. Przedmiotem badań jest zarówno doktryna ekonomii komunii i jej znaczenie ekonomiczne, jak też jej wpływ na zmiany kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach oraz relacje w wymiarze społecznym, antropologicznym, kulturowym, a także duchowym.
W artykule zaprezentowano ideę ekonomii komunii i jej realizację w praktyce. Postawiono tezę o społecznym wymiarze ekonomii komunii i jej związku z ekonomią społeczną. Przedstawione zasady realizowane w przedsiębiorstwach ekonomii komunii jako elementy nowej kultury organizacyjnej stanowią argument za udowodnieniem postawionej tezy.

Słowa kluczowe


ekonomia komunii; kultura organizacyjna; klimat organizacyjny; ekonomia społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI (2009), Caritas in Veritate, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.

Bruni L. (2000), L’Economia di Comunione, Vita e Pensiero, Milano

Bruni L., Crivelli L. (2004), Per un’economia di comunione; un approccio multidisciplinare, Città Nuova Editrice, Roma.

Jan Paweł II, (1991), Centesimus annus, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.

Lubich C. (2007), Charyzmat jedności, Fundacja Mariapoli-Wydawnictwo M, Kraków.

Andringa L. (2008), La destinazione degli utili EdC, Economia di Comunione – una cultura nuova, n. 28.

Biela A. (1996), Przesłanie jedności. Laudacja wygłoszona 19 czerwca 1996 z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich, Zeszyty Naukowe KUL, 39 (1996), Lublin, s. 195‒211.

Bruni L. (2001), L’Economia di Comunione: fatti e idee per un nuovo umanesimo, Congresso Dieci anni di EdC, 7.04.2001, Castelgandolfo.

Bruni L. (2003), L’Economia civile e il principio di gratuità, Nuova Umanita, XXV (2003/2) 146, s. 163‒174.

Bruni L. (2003a), Mercato e societa civile: scontro o incontro? Alcune riflessioni dalla prospettiva della “comunione”, Nuova Umanita, XXV (2003/3‒4) 147‒148, s. 407‒418.

Bruni L. (2004), L’oggi dell’economia di comunione, in Atti del Convegno internazionale „Nuovi orizzonti dell’EdC” 10‒12 settembre 2004, Castel Gandolfo.

Bruni L. (2010), Economia civile e di comunione. Quali diversità?, Città Nuova, 1/2010, s. 18.

Fortunati L.V., Baldarelli M.G. (2002), Aspetti etici e sistema informativo nelle aziende dell’economia di comunione: prime proposizioni, [w:] L. Bruni, V. Peligra, Economia come impegno civile, Città Nuova Editrice, Roma.

Gądecki S. (2010), Filozoficzne podstawy gospodarki społecznej, [w]: IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, Poznań, 2010.

Grochmal S. (2010), Elementy kultury organizacyjnej jako determinanty działań społecznie odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach Ekonomii Komunii, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Społeczna Odpowiedzialność Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław.

Lubich C. (2001), L’Economia di Comunione: verso un agire economico a ‘misura di persona’, Wykład z okazji otrzymania doktoratu ‘honoris causa’ w zakresie Ekonomii i handlu, Università Cattolica di Piacenza, 29.01.1999, [w:] Lubich C., L’Economia di Comunione. Storia e profezia, Città Nuova, Roma.

Lubich C. (2001a), L’Economia di Comunione. Storia e profezia, przemówienie wygłoszone w Trydencie 6 czerwca 2001.

Parolin G., Puangco R.V. (2002), Le imprese “cuore” della globalizzazione, [w:] Economia di Comunione – una cultura nuova, Città Nuova editrice, Roma, n. 13.

Ridolfi L. (2008), Dalla CSR alla Economia di Comunione. Il caso del Polo Lionello. Tesi di laurea in economia e gestione aziendale, Università di Bologna.

Specht L. (2008), The economy of communion in freedom project: A Resource for Catholic Business Education, [w]: Business Education at Catholic Universities: The Role of Mission-Driven Catholic Business Education, The University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana.

Wygnański J. (2006), Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.6.pdf [stan z 15.02.2011].

Wygnański J. (2009), Ekonomia społeczna – sprzeczność czy konieczność, Studio opinii,

http://alfaomega.webnode.com/news/jakub%20wygna%C5%84ski%3A%20ekonomia%20spo%C5%82eczna%20%E2%80%93%20sprzeczno%C5%9B%C4%87%20czy%20konieczno%C5%9B%C4%87%3F/ [10.02.2011].

Zamagni S. (1999), Rimboccarsi le maniche, Citta Nuova, n°4.

Zamagni S. (2000), Economic Reductionism as a Hindrance to the Analysis of Structural Change, [w:] Structural Change and Economic Dynamics, n. 2, s. 197‒208.

Zamagni S. (2003), Il simbolo dell’Economia di Comunione, [w:] “Polo Lionello, casa degli imprenditori”, Atti del convegno svolto a Loppiano il 17‒18 maggio 2003, Culturano (MI), Lemagraf sas.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism