Testowanie symetryczności rozkładu warunkowego

Tomasz Zdanowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.019

Abstrakt


W artykule poruszono problem testowania asymetrii rozkładu warunkowego. Istniejące obecnie testy z dużym prawdopodobieństwem są w stanie wskazać na występowanie asymetrii w rozkładzie warunkowym. Test zaproponowany przez Bai i Ng (2001) został stworzony do testowania asymetrii w szeregach przefiltrowanych modelami z rodziny ARMA-GARCH. Wspomniany test zastosowano do oceny asymetrii warunkowej w szeregach z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzyskane wyniki potwierdzają występowanie asymetrii w rozkładach stóp zwrotu analizowanych spółek, która może zostać opisana modelami z rodziny GARCH.


Słowa kluczowe


nieliniowość; asymetria rozkładu warunkowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, „ Journal of Econometrics”, 31, 307–327.

Bai J., Ng S. (2001), A Consistent Test for Conditional Symmetry in Time Teries Models, „Journal of Econometrics”, 103, 225–258.

Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo AE, Poznań.

Fan Y., Gencay R. (1995), A Consistent Nonparametric Test of Symmetry in Linear Regression Models, „Journal of the American Statistical Association”, 90, 551–557.

Fiszeder P. (2004), Prognozowanie zmienności na podstawie modeli GARCH, „Rynek Terminowy”, nr 25, 121–128.

Hansen B. E. (1994), Autoregressive Conditional Density Estimation, „International Economic Review”, 35, 705–730.

Hamilton J. D. (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press.

Lee S., Hansen B. E. (1994), Asymptotic Theory for the GARCH(1,1) Quasi-Maximum Likelihood Estimator, „Econometric Theory”, 10, 29–52.

Nelson D. (1991), Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: a New Approach, „Econometrica”, 59, 347–370.

Newey W. K., Powell J. L. (1988), Asymmetric Least Squares Estimation and Testing, „Econometrica”, 55, 819–847.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism