Managed futures jako inwestycja alternatywna

Ewelina Sokołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.017

Abstrakt


W artykule przedstawiono Managed Futures jako inwestycję alternatywną. Nawiązano do genezy powstania tego innowacyjnego segmentu transakcji finansowych, przedstawiono koncepcję i istotę inwestycji Managed Futures, a także możliwości zastosowania tych transakcji przez potencjalnych inwestorów. Zastosowania transakcji Managed Futures obejmują: redukcję ryzyka portfela, jego dywersyfikację, a także potencjał uzyskania wyższej stopy zwrotu. Jednocześnie zwrócono uwagę na ograniczenia stosowania inwestycji Managed Futures, jak również ryzyko, jakim obciążone są inwestycje alternatywne.


Słowa kluczowe


Managed Futures; CTAs; konta zarządzane; programy inwestycyjne; inwestycje alternatywne; portfel inwestycyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amin G., Kat H. (2003), Stocks, Bonds and Hedge Funds: Not a Free Lunch!, „The Journal of Portfolio Management”, Summer, 113–120.

Anson M. J. P. (2006), Handbook of Alternative Assets, John Wiley&Sons, Ltd., Canada.

Dankowski K. (2008), Fundusze Managed Futures, http://www.exclusive.pl (8.07.2009).

Kat H. M. (2004), Managed Futures and Hedge Funds: a Match Made in Heaven, „The Journal of Investment Management”, Vol. 2, No. 1.

L’Habitant F-S. (2006), Handbook of Hedge Funds, John Wiley&Sons, England.

Lungarella G., Harcourt AG. (2002), Strategy Focus: Managed Futures, SwissHEDGE, 4th Quarter.

Markowiz H. M. (1959), Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Wiley & Sons, New York.

Stefanini F. (2006), Investment strategies of hedge funds, Wiley & Sons, Ltd., England.

Schneeweis T. (1996), The benefits of Managed Futures, AIMA.

Schneeweis T. (1998), Dealing with Myths of Managed Futures, „The Journal of Alternative Investment”, Summer, 9–18.

Schneeweis T., Gupta B. (2006), Diversification Benefis of Managed Futures, „The Journal of Investment Consulting”, Vol. 8, No. 1, Summer.

Wiśniewska E. (2007), Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism