Skuteczność windykacji wierzytelności a płynność finansowa małego przedsiębiorstwa

Jerzy Witold Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.003

Abstrakt


Płynność finansowa małego przedsiębiorstwa zależy od jego zdolności realizacji sprzedaży oraz skuteczności egzekwowania należności. Efektywność windykacji wierzytelności odgrywa fundamentalną rolę w kształtowaniu się płynności finansowej małego podmiotu gospodarczego. W artykule podjęto kwestię miesięcznej (krótkookresowej) płynności finansowej małego przedsiębiorstwa oraz oddziaływania na nią zdefiniowanej miary skuteczności windykacji wierzytelności. Narzędziem badania jest dynamiczny model ekonometryczny, opisujący wpływ efektywności windykacji należności na płynność finansową małej firmy.


Słowa kluczowe


płynność finansowa; efektywność windykacji wierzytelności; małe przedsiębiorstwo; model ekonometryczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Słownik wyrazów obcych (1980), PWN, Warszawa.

Wiśniewska E., Wiśniewski J. W. (2007), Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, red. D. Zarzecki, Zarządzanie finansami – Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 455, seria: „Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw”, nr 50, t. 2, Szczecin 2007, s. 297–308.

Wiśniewski J. W. (2003), Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, IW GRAVIS, Toruń.

Wiśniewski J. W. (2008a), Econometric Modelling of Monthly Liquidity of Small Enterprise, „Dynamic Econometric Models” 8, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 95–102.

Wiśniewski J. W. (2008b), Statystyczna metoda dynamicznej oceny płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, s. 22–33.

Wiśniewski J. W. (2009), Ekonometryczne modelowanie skuteczności windykacji wierzytelności, III Konferencja Naukowa „Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej”, Gdańsk, 27.05–29.05.2009 (referat).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism