Logistyka jako praktyczne urzeczywistnienie prakseologicznych zasad dobrej roboty

Mirosław Chaberek, Grażyna Karwacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2009.001

Abstrakt


Logistyka jest młodą, ciągle nieugruntowaną dziedziną wiedzy praktycznej, której podstawy teoretyczne i metodologiczne są dyskutowane. Artykuł jest głosem w toczącej się dyskusji nad teoretycznymi podstawami logistyki. Celem artykułu jest przedstawienie prakseologicznych praźródeł logistyki, wskazanie na tożsamość prakseologicznych zasad dobrej roboty z celami do osiągnięcia i do dotrzymania, przypisywanymi logistyce. Rozważania poprzedza metodologia identyfikacji procesów logistycznych i funkcji obsługowych logistyki w procesach gospodarczych i pozagospodarczych.


Słowa kluczowe


logistyka; prakseologia; relacje między logistyką a prakseologią; ekonomią i naukami o zarządzaniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beier F. J., Rutkowski K. (1995), Logistyka, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Chaberek M. (2002), Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Ciesielski M. (2004) (red.), Podstawy wiedzy logistycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Długosz J. (2000), Relacyjno-jakościowa koncepcja logistyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Kisperska-Moroń D. (1999), Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Kotarbiński T. (1975), Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Kotarbiński T. (1999), Prakseologia część I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.

Kotarbiński T. (2000), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.

Kotarbiński T. (2003), Prakseologia część II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków.

Pfohl H. Ch. (2001), Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Pszczołowski T. (1982), Dylematy sprawnego działania, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Zieleniewski J. (1981), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism