Kierunki działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Marek Zarębski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.018

Abstrakt


 

W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych przekracza 90%. Przedsiębiorstwa te zatrudniają 60–80% ogólnej liczby zatrudnionych w gospodarce, a ich udział w tworzeniu dochodu narodowego wynosi od 60% do 90%. W latach 1996–2006 małe i średnie przedsiębiorstwa rozwinęły poziom i zakres wykonywanych usług. Zmniejszył się udział przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych. W największym stopniu zmiany te dotyczą fi rm najmniejszych. Sytuacja sektora małych i średnich fi rm zróżnicowana jest nie tylko pod względem sektora własnościowego i rodzaju prowadzonej działalności. Znaczne różnice występują także w układzie regionalnym.


Słowa kluczowe


małe i średnie przedsiębiorstwa; kierunki działalności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GUS (2000–2007), Roczniki statystyczne dla lat 2000–2007,Warszawa.

Gardawski J. (2001), Powracająca klasa: sektor prywatny w III Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Instytutu Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Markowski W. (2001), Abc small business’u, Wydawnictwo Marcus, Łódź.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, www.mgip.gov.pl (data dostępu: 20.11.2006 r.).

Tokaj-Krzewska A. (red.) (2003), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Wysłocka E. (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. J. Adamczyka, P. Bartkowiaka, Wydawnictwo Naukowo -Techniczne, Warszawa.

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U., 1988, nr 41, poz. 324.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym, Dz.U., 1986, nr 17, poz. 88.

Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r., Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298.

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173,

poz. 1807.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism