Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.016

Abstrakt


 

Celem artykułu było ustalenie kluczowych ośrodków rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach jego realizacji przeprowadzono przestrzenną analizę dochodów własnych gmin. Za pomocą narzędzi statystyki przestrzennej stwierdzono występowanie autokorelacji przestrzennej oraz zaprezentowany został wzorzec przestrzenny kształtowania się dochodów na wykresie Morana. Następnie policzone zostały statystyki lokalne i wyróżniono główne centra rozwoju w regionie.

 


Słowa kluczowe


statystyka Morana; macierz sąsiedztwa; wykres Morana; klaster

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anselin L. (1995), Local Indicators of spatial assosiation-LISA, Geographical Analisys,

, 93–115.

Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko,

Warszawa-Białystok.

Borys T. (2008), Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury

samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie

Analiz Samorządowych, Raport dla ZMP, Jelenia Góra – Poznań.

Cliff A., Ord J. K. (1981), Spatial process: models and applications, Pion, London.

Goodchild M. F. (1986), Spatial autocorrelation, Geobooks, Norwich, UK.

Janc K. (2006), Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana

oraz lokalnych. wskaźników zależności przestrzennej (LISA). Wybrane zagadnienia

metodyczne, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm

geografi i, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.

Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu

R CRAN, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Moran P. (1948), The interpretation of statistical map, „Journal of the Royal Statistical

Society”, Series B, 10, 243–251.

Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych,

Wydawnictwo UMK, Toruń.

Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, red., Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism