Rynkowe i instytucjonalne uwarunkowania cen paliw i ich wpływ na rozwój transportu drogowego w Polsce w latach 2004–2008

Janusz Łacny, Magdalena Osińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.015

Abstrakt


Międzynarodowy transport drogowy stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów gospodarki w Polsce. Jednak rozwój ten podlegał dużym wahaniom koniunkturalnym, które miały znaczący wpływ na stopniowe obniżanie się efektywności ekonomicznej polskich przedsiębiorstw transportowych. Głównych przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w zmianach kursów walutowych, a także w ciągłym wzroście kosztów funkcjonowania transportu drogowego, m.in. w wyniku wzrostu cen paliw. Celem artykułu jest określenie tendencji zmian cen paliw na rynku krajowym i światowym obserwowanych w okresie od początku stycznia 2004 r. do końca października 2008 r., analiza uwarunkowań fi skalnych w krajach UE, jak również ustalenie ich wpływu na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa transportu drogowego.

 

 


Słowa kluczowe


transport drogowy; ceny paliw; GARCH; model korekty błędem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bollerslev T. (1986), Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, „Journal

of Economet rics”, 31.

Commission of the European Communities, Proposal for a Council Directive amending

Directive 2003/96/EC as regards the adjustment of special tax arrangements for gas

oil used as motor fuel for commercial purposes and the coordination of taxation of

unleaded petrol and gas oil used as motor fuel, (COM(2007)52 fi nal of 13 March

, Brussels.

Cont R. (2001), Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues,„Quantitative Finance”, 1(2).

Council Directive 92/82/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise

duties on mineral oils, „Offi cial Journal EC”, No L 316 of 31.10.1992, 19–20.

Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework

for the taxation of energy products and electricity, „Offi cial Journal EC”, No

L 283 of 31.10.2003, 51–70.

Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku

finansowego, Wyd. AE, Poznań.

Engle R. F., Granger C.W.J. (1987), Cointegration and error correction: representation,

estimation and testing, „Econometrica”, 55.

Łacny J., Zalewski W. (2007), Wpływ rozwiązań telematycznych i informatycznych

na funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego w Polsce, IV Konferencja

Naukowo-Techniczna LogiTrans nt. „Logistyka, Systemy Transportowe,

Bezpieczeństwo w Transporcie”, Szczyrk, 25–27 kwietnia 2007 r.

Maddala G.S., Kim I-M. (2002), Unit roots, cointegration and structural change, Cambridge

University Press.

Miłobędzki P. (2007), Orlen czy Lotos? Kto kształtuje ceny na hurtowym rynku benzyn silnikowych w Polsce? „Dynamiczne Modele Ekonometryczne”, red. Z. Zieliński. Wyd. UMK, Toruń.

Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.

The new European Commission proposal on commercial fuel duty. Overview of the

new Commission proposal for amending Council Directive 2003/96 concerning commercial diesel fuel taxes, CLTM/B3627/DVI, International Road Transport

Union IRU, Geneva, 6 April 2007.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism