Pożądane wzorce ładu instytucjonalnego w gospodarce w świetle standardów międzynarodowej instytucjonalnej konkurencyjności i koncepcji uniwersalizmu

Jerzy Boehlke

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.003

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie wpływu i logicznych konsekwencji efektów dyskursu na temat związków między uniwersalizmem, modernizacją i westernizacją na promowane przez różne międzynarodowe organizacje i agencje ratingowe standardy pożądanych wzorców ładu instytucjonalnego sprzyjającego wzrostowi międzynarodowej instytucjonalnej konkurencyjności gospodarek. Problematyka ta mieści się również w obszarze badań współczesnej teorii modernizacji. Bez względu na fakt ogromnego dorobku badawczego w tym zakresie, ciągle trudno ocenić konkurencyjność ładu instytucjonalnego ex ante. Dominują zdecydowanie oceny ex post.


Słowa kluczowe


międzynarodowa instytucjonalna konkurencyjność gospodarek; idea interpretacji uniwersalizmu; uniwersalizm eurocentryczny; modernizacja; westernizacja; modele pożądanego; z punktu widzenia poprawy międzynarodowej konkurencyjności; ładu instytucjonalnego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boehlke J. (w druku), Instytucjonalne uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności gos podarki, w: Haffer M., Karaszewski W. (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów.

Doing Business 2004. Regulacje i ich znaczenie (2004), Warszawa.

Doing Business 2005. Usuwanie barier wzrostu (2005), Warszawa. Flint F. (2008), Wstęp do geopolityki, Warszawa.

Goody J. (2006), Kapitalizm i nowoczesność, Warszawa.

Huntington S. P. (2000), Zderzenie cywilizacji, Warszawa.

Majewska E., Sowa J. (2007), Zniewolony umysł 2, Kraków.

Miszta P. (2008), Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzynarodowej gospodarek, [w:] M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa.

Modelski G. (1995), Leading Sectors and Word Powers, Columbia, S.C.

Modelski G. (1987), Long Cycles In Word Politics, Seattle, Washington.

Olczyk M. (2008), Konkurencyjność. Teoria i praktyka na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995–2006, Warszawa.

Rodrik D. (2000), Development Strategies for the 21st Century, Annual Word Bank Conference on Development Economics.

Seitz K. (2008), Chiny, Powrót olbrzyma, Warszawa.

Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Warszawa. Sułek M. (2005), Syntetyczna ocena jakości instytucjonalnej krajów (na podstawie wybranych rankingów), [w:] S. Rudolf, Nowa ekonomia instytucjonalna, Kielce.

Wallerstein I. (2004), Koniec świata jaki znamy, Warszawa.

Wallerstein I. 2007a), Analiza systemów – światów. Wprowadzenie, Warszawa.

Wallerstein I. (2007b), Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa.

Wojtyna A. (2008), Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, [w:] A. Wojtyna (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa.

Zienkowski L. (2005), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism