Analiza struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich

Elżbieta Szulc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2008.001

Abstrakt


Artykuł prezentuje procedurę budowy ekonometrycznego modelu przestrzennego na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich. Procedura ta nawiązuje do zasady, stosowanej w ekonometrii dynamicznej, według której podstawą modelowania procesu ekonomicznego jest odkrycie jego wewnętrznej struktury i własności. W artykule wyodrębniono deterministyczne i stochastyczne składniki badanego procesu i uzasadniono potrzebę ich uwzględnienia w konstruowanym modelu.


Słowa kluczowe


trend przestrzenny; autokorelacja przestrzenna; macierz powiązań; korelogram

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu Sp. Z o. o.

Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. (2001), Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons, New York.

Schabenberger O., Gotway A. C. (2005), Statistical Methods for Spatial Data Analysis, Champion & Hall/CRC, New York.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism