Początki kapitalizmu w Anglii według Leona Winiarskiego

Mirosław Bochenek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_EKON.2012.007

Abstrakt


Proces wykształcania się – jak wykazał Leon Winiarski – gospodarki rynkowej w Anglii trwał ponad 300 lat. W jego efekcie powstała pierwsza potęga gospodarcza o charakterze przemysłowym na świecie oraz nowoczesne demokratyczne społeczeństwo. Niestety, powstanie kapitalizmu zostało okupione ogromnymi kosztami, które ponosiły najsłabsze warstwy społeczne. Narodzinom gospodarki rynkowej, która okazała się najbardziej efektywnym systemem ekonomicznym w dotychczasowej historii, towarzyszyły pot, łzy, skrajne ubóstwo oraz egzekucje tysięcy pozbawionych własności włóczęgów.

Słowa kluczowe


kapitalizm; stadia rozwoju gospodarki; gospodarka rynkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumgarten L. (1966), Dzieje Wielkiego Proletariatu, Zakład Historii Partii przy KC PZPR – Książka i Wiedza, Warszawa.

Bezwiński Z.J. (1983), Leon Winiarski: system fizyki społecznej, [w:] Szkice z historii socjologii polskiej, Sowa K.Z. (red.), Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Bieńkowski W. (1972), Życie i twórczość Leona Winiarskiego. Z dziejów socjologii polskiej końca XIX w., [w:] Studia z zakresu socjologii, etnografii i historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bochenek M. (2008), Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J. (1977), Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, wyd. 2, zm. i uzup., PWE, Warszawa.

Engels F. (1952), Położenie klasy robotniczej w Anglii, Książka i Wiedza, Warszawa.

Heilbroner R.L. (1993), Wielcy ekonomiści. Czasy ‒ życie ‒ idee, PWE, Warszawa.

Marks K. (1970), Kapitał, t. 1, wyd. 5, Książka i Wiedza, Warszawa.

Mieszczankowski M. (1982), Monopol. Rozwój kapitalizmu od stadium wolnokonkurencyjnego do monopolistycznego i państwowo-monopolistycznego, t. 3, Książka i Wiedza, Warszawa.

Sadzikowski W. (1993), 200 lat gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stępień M. (1970), Teoria i krytyka literatury w pracach Leona Winiarskiego, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN – Oddział w Krakowie”, t. 7, 37−91.

Sweezy P.M. (1964), Krytyka, [w:] M. Dobb, Studia o rozwoju kapitalizmu, PWE, Warszawa.

Tüchle H., Bouman C.A. (1986), Historia Kościoła, t. 3: 1500−1715, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.

Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Winiarski L. (1889), Stosunki społeczne w Anglii, „Przegląd Europejski” z. 1, Librairie Ghio, Paryż.

Zawadzki J. (1974), Kapitalizm, w: Mała encyklopedia ekonomiczna, wyd. 2 zm., PWE, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism