Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. Prof. UMK dr hab. Mariola Piłatowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Polska

Redaktorzy Tematyczni

 1. Dr hab. Prof. UMK Jerzy Boehlke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonomii, Polska
 2. Prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, Polska
 3. Dr hab. Prof. UMK Barbara Polszakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonomii, Polska
 4. Prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Polska
 5. Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy, Polska

Redaktor Statystyczny

 1. Dr hab. Prof. UMK Elżbieta Szulc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Polska

Redaktor Prowadzący

 1. Dr hab. Joanna Górka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Rada Naukowa

 1. Savrina Baiba, University of Latvia, Łotwa, Łotwa
 2. prof. Leszek Dziawgo, Nicolaus Copernicus University, Polska
 3. Prof. Peter Joachim Friedrich, University of Tartu, Estonia
 4. dr hab. prof. UMK Ewa Siemińska, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism