Autor - szczegóły

Czajka, Elżbieta, Archiwum Państwowe w Łodzi, Polska

  • No 7(9)/ (2016) - KRONIKA
    III Spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych. Warszawa, 23 VI 2016 r.
    Szczegóły  PDF
  • No 9(11) (2018) - RECENZJE
    Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, red. H. Mazur, A. Rosa, Forum Edukatorów Archiwalnych, Kielce–Toruń 2017, ss. 100.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism