Szukała, Maciej. Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914–1945: ludzie i działalność. Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, 2019

Robert Degen

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2020.010

Abstrakt


Recenzja monografii Macieja Szukały pt.  Archiwum Państwowe w Szczecinie  w latach 1914–1945: ludzie i działalność (Szczecin-Warszawa 2019).

Słowa kluczowe


Archiwum Państwowe w Szczecinie; archiwa państwowe; Szczecin; historia archiwów; Maciej Szukała

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Degen, Robert. „Selekcja, brakowanie i początki nadzoru nad nimi w Galicji do wybuchu pierwszej wojny światowej”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 2(4) (2011): 107–29. https://doi.org/10.12775/AKZ.2011.003.

Stelmach, Mieczysław. „Losy archiwaliów szczecińskich w okresie II wojny światowej”. Szczeciński Informator Archiwalny, nr 9 (1995): 17–39.

Stelmach, Mieczysław. „Zarys działalności Archiwum Państwowego w Szczecinie w latach 1918–1939”.

Szczeciński Informator Archiwalny, nr 8 (1993): 13–28.

Szukała, Maciej. Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914–1945: ludzie i działalność. Szczecin: Archiwum Państwowe; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2019.

Szukała, Maciej. „Polityczne aspekty badań wschodnich na przykładzie działalności Fritza Morrégo”. Szczecińskie Studia Historyczne, nr 13 (2000): 55–67.

Szukała, Maciej. Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824–1918: z dziejów pomorskiej nauki i kultury XIX i początku XX w. Szczecin: Wydawn. Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie, 2000.

Szukała, Maciej. Pruskie archiwa państwowe a niemieckie badania wschodnie (Ostforschung) w okresie międzywojennym XX wieku (1918–1939): między nauką a politycznym zaangażowaniem. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Edukacji i Współpracy z Zagranicą; Szczecin: Archiwum Państwowe, 2011.

Szukała, Maciej. „Szczeciński epizod w działalności archiwalnej Gerharda Zimmermanna: przyczynek do dziejów Archiwum Państwowego w Szczecinie w okresie II wojny światowej”. Stargardia 4 (2004): 243–50.

Szukała, Maciej. „Zasady udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie w okresie międzywojennym”. Archeion 118 (2017): 87–98.

Turek-Kwiatkowska, Lucyna. Z dziejów służby archiwalnej: archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808–1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism