Strategia selektywna jako narzędzie w archiwizacji Webu. Analiza wybranych przykładów

Bartłomiej Konopa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2020.004

Abstrakt


Poszczególne archiwa i projekty zabezpieczające zasoby WWW, aby zrealizować postawiony przed nimi cel, określają odpowiadające im rozwiązania i metody działania. Wśród nich znajduje się strategia, która wpływa na to, jak wybierane i gromadzone są witryny internetowe i inne materiały online. W artykule omówione zostało jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań – strategia gromadzenia selektywnego. W dalszej jego części przedstawiono 11 przykładów archiwów i inicjatyw, które w wykorzystują tą metodę działania. Do przygotowania analizy wykorzystano trzy rodzaje źródeł, które dostarczały informacji na temat wykorzystywania strategii selektywnej przez poszczególne projekty: ich witryny internetowe, wytyczne oraz opracowania naukowe na ich temat. Podczas ich badania zwrócono szczególną uwagę na to jakie materiały starają się one archiwizować, w jaki sposób dokonują ich identyfikacji, wyboru i jak je gromadzą, a także jakie stosują kryteria. W trakcie gromadzenia danych dało zauważyć brak dostępu dokładnych informacji na temat funkcjonowania niektórych z wybranych przykładów. Z tego powodu, a także dużej ich różnorodności, niemożliwe było zaprezentowanie ich według jednego, konkretnego schematu. Na tej podstawie, wspartej literaturą przedmiotu, możliwe było jednak ustalenie jakiego rodzaju inicjatywy korzystają z strategii selektywnej i jak ją stosują oraz jakie są tego efekty. Przeprowadzony przegląd inicjatyw pozwolił też scharakteryzować to rozwiązanie oraz wysunąć wnioski dotyczące zalet i wad.


Słowa kluczowe


archiwizacja Webu; archiwa Webu; archiwa cyfrowa; strategia selektywna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ArchiveTeam. „Alive... OR ARE THEY”. Dostęp 31.07. 2020. https://www.archiveteam.org/index.php?title=Alive..._OR_ARE_THEY.

ArchiveTeam. „Deathwatch”. Dostęp 31.07.2020. https://www.archiveteam.org/index.php?title=Deathwatch.

ArchiveTeam. „Philosophy”. Dostęp 30.07.2020. https://www.archiveteam.org/index.php?title=Philosophy.

ArchiveTeam. „Projects”. Udostępniono 31.07.2020. https://www.archiveteam.org/index.php?title=Projects.

Archive-It. „ Explore Archived Content”. Dostęp 30.07.2020. https://archive-it.org/explore?fc=organizationType%3Ak12ProjectSchools.

Archive-It. „ National Library of Ireland”. Dostęp 30.07.2020. https://archive-it.org/home/nli.

Archive-It. „K–12 Web Archiving”. Dostęp 31.07.2020. https://www.archive-it.org/k12/.

Bereichsbibliothek Ostasien. „About DACHS”. Dostęp 31.07. 2020. https://www.zo.uni-heidelberg.de/boa/digital_resources/dachs/about_en.html.

Biuletyn EBIB. „Nr 172 (2017): Archiwizacja internetu”. Dostęp 18.09.2020. http://ebibojs.pl/index.php/ebib/issue/view/17.

Biuletyn EBIB. „Numer 128 – Archiwizacja Internetu”. Dostęp 18.09.2020. http://www.ebib.pl/?page_id=380.

End of Term Web Archive. „Project Background”. Dostęp 31.07.2020. http://eotarchive.cdlib.org/background.html.

Freeman, JoyEllen. „Seen but Not Heard: A Case Study of K–12 Web Archiving and the Importance of Student Participation in the Archives”. Archival Issues 37, nr 23–42 (2016). https://minds.wisconsin.edu/handle/1793/78511.

Gomes, Daniel, Sérgio Freitas, i Mário J. Silva. „Design and Selection Criteria for a National Web Archive”. W Research and Advanced Technology for Digital Libraries, zredagowali Julio Gonzalo, Costantino Thanos, M. Felisa Verdejo, i Rafael C. Carrasco, 196–207. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. https://doi.org/10.1007/11863878_17.

HAW Croatian Web Archive. „Browse by subject”. Dostęp 30.07.2020. https://haw.nsk.hr/en/browse-by-subject/.

HAW Croatian Web Archive. „Selection criteria”. Dostęp 30.07.2020. https://haw.nsk.hr/en/selection-criteria/.

HAW Croatian Web Archive. „Thematic collections”. Dostęp 30.07.2020. https://haw.nsk.hr/en/thematic-collections/.

Hoffman, Starr. „Preserving Access to Government Websites: Development and Practice in the CyberCemetery”. W World Library and Information Congress: Seventy-Fourth IFLA General Conference and Council, 2008, Quebec, Canada, 2008. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc67623/.

Holub, Karolina, i Ingeborg Rudomino. “A decade of web archiving in the National and University Library in Zagreb.” Dostęp 30.07.2020. http://library.ifla.org/1092/1/090-holub-en.pdf.

Konopa, Bartłomiej. „Zachowanie różnorodności Sieci w archiwach Webu”. Toruńskie Studia Bibliologiczne 12, nr 1 (2019): 45–65. https://doi.org/10.12775/TSB.2019.003.

Library of Congress Washington, D.C. „Library of Congress Collections Policy Statements Supplementary Guidelines”, 2017. Dostęp 31.07.2020. https://www.loc.gov/acq/devpol/webarchive.pdf.

Library of Congress, Washington, D.C. „About This Collection | Papal Transition 2005 Web Archive | Digital Collections”. Digital Collection. Dostęp 31.07.2020. https://www.loc.gov/collections/papal-transition-2005-web-archive/about-this-collection/.

Library of Congress, Washington, D.C. „Web Archiving Collaborations | About This Program | Web Archiving | Programs”. Dostęp 31.07.2020. https://www.loc.gov/programs/web-archiving/about-this-program/web-archiving-collaborations/.

Masanès, Julien. „Selection for a Web archives”. W Web Archiving, zredagowane przez Julien Masanès, 71–91. Berlin ; New York: Springer, 2006.

Masanès, Julien. „Web Archiving Methods and Approaches: A Comparative Study”. Library trends 54, nr 1 (2005): 72–90. https://doi.org/10.1353/lib.2006.0005.

Masanès, Julien. „Web Archiving: Issues and Methods”. W Web Archiving, zredagowane przez Julien Masanès 1–53. Berlin ; New York: Springer, 2006.

National Archives, London. „Operational Selection Policy OSP27: UK Central Government Web Estate”, 2014. Dostęp 30.07.2020. https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/osp27.pdf.

National Library of Australia, Canberra. „Archived websites”. Dostęp 29.07.2020. https://www.nla.gov.au/what-we-collect/archived-websites.

National Library of Ireland, Dublin. „Web Archive Collections”. Dostęp 30.07.2020. https://www.nli.ie/en/udlist/web-archive-collections.aspx.

Netarkivet. „Selektive høstninger”. Dostęp 29.07.2020. http://netarkivet.dk/om-netarkivet/selektive-hostninger_2016/.

Netarkivet. „Specialhøstninger”. Dostęp 29.07.2020. http://netarkivet.dk/om-netarkivet/specialhostninger/.

Nielsen, Janne. Using web archives in research: an introduction. Aarhus: NetLab, 2016. http://www.netlab.dk/wp-content/uploads/2016/10/Nielsen_Using_Web_Archives_in_Research.pdf.

Pandora Australia’s Web Archive. „Selection Guidelines”. Dostęp 29.07.2020. http://pandora.nla.gov.au/guidelines.html.

Pandora Australia’s Web Archive. „Overview”. Dostęp 29.07.2020. http://pandora.nla.gov.au/overview.html.

Pandora Australia’s Web Archive. „Partners”. ”. Dostęp 29.07.2020. http://pandora.nla.gov.au/partners.html.

Schostag, Sabine, i Eva Fønss-Jørgensen. „Webarchiving: Legal Deposit of Internet in Denmark. A Curatorial Perspective”. Microform & Digitization Review 41, nr 3–4 (styczeń 2012): 110–20. https://doi.org/10.1515/mir-2012-0018.

Seneca, Tracy, Abigail Grotke, Cathy Nelson Hartman, i Kris Carpenter. „It Takes A Village To Save The Web: The End Of Term Web Archive”. Documents to the People (DttP) 40, nr 1 (2012): 16–23. https://www.journals.ala.org/index.php/dttp/issue/viewFile/590/346.

Thouvenin, Florent, Peter Hettich, Herbert Burkert, i Urs Gasser. „4 Web Archives”. W Remembering and Forgetting in the Digital Age, zredagowali Florent Thouvenin, Peter Hettich, Herbert Burkert, i Urs Gasser, 84–101. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90230-2_6.

Wilkowski, Marcin. „Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne”. Archiwa - Kancelarie - Zbiory, nr 6(8) (2015): 207–20. https://doi.org/10.12775/AKZ.2015.007.

Willer, Mirna, Tanja Buzina, Karolina Holub, Jasenka Zajec, Miroslav Milinović, i Nebojša Topolščak. „Selective Archiving of Web Resources: A Study of Processing Costs”. Program 42, nr 4 (2008): 341–64. https://doi.org/10.1108/00330330810912043.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism