O metodologii archiwistyki i teorii archiwalnej. Przegląd ogólny pięćdziesięcioletnich badań

Bohdan S. Ryszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2019.001

Abstrakt


Autor w uporządkowanym, a w kilku aspektach także osobistym wywodzie, zaprezentował przegląd swojego metodologicznego i teoretycznego dorobku naukowego, w swoim opisie nie unika też pewnych podsumowań i ocen własnego dorobku, także z perspektywy krytycznej. Skupił się zwłaszcza na opisaniu powstawania trzech rozpraw monograficznych, które opublikował w latach 1972-1994: Archiwistyka - przedmiot, zakres, podział (studia nad problemem) z 1972 r.; Problemy i metody badawcze archiwistyki z 1985 r.; Problemy kommputeryzacji archiwów z 1994 r.

Słowa kluczowe


teoria archiwalna; metodologia archiwistyki; komputeryzacja archiwów;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek, Jerzy, i Paweł Perzyna, red. Standaryzacja opisu archiwalnego. Symposia Archivistica 3. Warszawa; Łódź: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.

Brenneke, Adolf. Archivkunde. Ein beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwesens. Wydał Wolfgang Leesch. Leipzig: Koehler & Amelang, 1953.

Chorążyczewski, Waldemar. „Bohdan Ryszewski.” Archivní Časopis 62, nr 1 (2012): 40–45.

Chorążyczewski, Waldemar. „Profesor Bohdan Ryszewski – sylwetka uczonego.” Archeion 114 (2013): 13–21.

Chorążyczewski, Waldemar, i Agnieszka Rosa. „Szkoła naukowa Bohdana Ryszewskiego.” W Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Anna Żeglińska, 19–51. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014.

Chorążyczewski, Waldemar, i Agnieszka Rosa, red. Problemy archiwalnego opisu informacyjnego. Symposia Archivistica 4. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017.

Chorążyczewski, Waldemar, i Anna Żeglińska, red. Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014.

Chorążyczewski, Waldemar, i Krzysztof Syta. „Profesor Bohdan Ryszewski: w 70. rocznicę urodzin.” Archiwista Polski 9, nr 3 (2004): 9–16.

Gołembiowski, Maciej, oprac. „Bibliografia prac prof. dra hab. Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 13–19. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.

Gołembiowski, Maciej, oprac. „Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dra hab. Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 20–29. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.

Jaroszewicz-Pieresławcew, Zoja. „Profesor Bohdan Ryszewski – dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 31–33. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Kopiczyńska, Alina. „Sylwetka Profesora Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 9–12. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.

Leśkiewicz, Rafał, i Anna Żeglińska, red. Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej. Symposia Archivistica 1. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.

Leśkiewicz, Rafał, i Anna Żeglińska, red. Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach. Symposia Archivistica 2. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.

Majka, Roman. „Wkład Profesora Bohdana Ryszewskiego w komputeryzację Archiwum Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 35–38. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Muller, Samuel, Johan A Feith, i Robert Fruin. Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven: ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland. Groningen: Erven B. van der Kamp, 1898.

Robótka, Halina, Bohdan Ryszewski, i Andrzej Tomczak. Archiwistyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.

Ryszewski, Bohdan. Archiwistyka: przedmiot, zakres, podział: (studia nad problemem). Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 76, z. 2. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Ryszewski, Bohdan. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1985.

Ryszewski, Bohdan. Problemy komputeryzacji archiwów. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994.

Ryszewski, Bohdan. „Teoretyczne podstawy działalności archiwów.” W Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie: pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6–8 września 2007 r., zredagowali Jarosław Porazinski, Krzysztof Stryjkowski: 15–22. Warszawa: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2008.

Świgoń, Marzena. „Profesor Bohdan Stanisław Ryszewski – o życiu, pracy i promowaniu prac doktorskich.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 13–20. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Żeglińska, Anna. „Profesor Bohdan Ryszewski – jubileuszowe refleksje uczniów o Mistrzu.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 21–24. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Żeglińska, Anna, oprac. „Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Bohdana Ryszewskiego, prof. zw.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzen Świgoń, 25–29. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism