Dokumentacja kultury a cyfrowe zasoby archiwalne. Przypadek Polskiej Bibliografii Literackiej (PBL) i Archiwum Telewizji Polskiej

Tomasz Umerle, Beata Koper, Cezary Rosiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2018.006

Abstrakt


Artykuł stanowi studium przypadku współpracy między naukową pracownią dokumentacyjno-bibliograficzną – Pracownią Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, twórczynią Polskiej Bibliografii Literackiej – a Archiwum Telewizji Polskiej. Współpraca zainicjowana przez PBB miała na celu pozyskanie, w formie cyfrowej, metadanych zasobów archiwalnych TVP, które posłużyć miały do wzbogacenia zasobu danych PBL. Przypadek opisano w sposób wieloaspektowy: I) określono merytoryczny kontekst współpracy z perspektywy, tj. potrzeby informacyjne PBL na tle dotychczasowego zakresu dokumentacji telewizyjnej recepcji literatury oraz na tle przemian źródeł informacji (zanikają źródła drukowane, pojawiają się możliwości przetwarzania źródeł cyfrowych); II) opisano proces nawiązywania współpracy z Archiwum, w szczególności problem wykorzystania metadanych archiwalnej bazy danych do celów dokumentacji nie tyle danej jednostki archiwalnej, co raczej abstrakcyjnie pojmowanego zjawiska kulturalnego (audycji, programu telewizyjnego etc.); III) zaprezentowano analizę technicznych problemów związanych z przetwarzaniem danych (będących pokłosiem współpracy instytucji posiadających własne modele danych i to tworzone w innych celach); IV) zaproponowano wnioski z przedstawionego studium przypadku: a) dotyczące formalnej strony współpracy w zakresie wykorzystywania metadanych instytucji dziedzictwa (kontekst standardów metadanych, różnych tradycji ich powstawania oraz współczesnych instytucjonalnych celów zarządzania metadanymi); b) dotyczące szerszego („miękkiego”) problemu „rozumienia danych” (data literacy) w instytucjach nauki i kultury.


Słowa kluczowe


bibliografia, dokumentacja, archiwa, Polska Bibliografia Literacka, Telewizja Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biesiada, Jacek. Wstęp do Polska bibliografia literacka 1979, red. Jacek Biesiada, IV–V. Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

Bolter, Jay David, Richard Grusin. Remediation: Understanding New Media. Cambridge: MIT Press, 1999.

Burnett, Kethleen, Kwong Bor Ng, Soyeon Park. „A comparison of the two traditions of metadata development.” Journal of the Association for Information Science and Technology 50, nr 13 (1999): 1209–1217. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(1999)50:13<1209::AID-ASI6>3.0.CO;2-Y.

Burrows, Toby, Deb Verhoeven, Deb. „Digital Scholarship in the Humanities and Creative Arts: The HuNI Virtual Laboratory.” EDUCAUSE Review Online May/June 2014. https://er.educause.edu/articles/2014/6/digital-scholarship-in-the-humanities-and-creative-arts-the-huni-virtual-laboratory.

FBC pro. Zasady otwartych instytucji kultury (OpenGLAM Principles) v.1.0. http://fbc.pionier.net.pl/pro/informacje-ogolne/zasady-otwartych-instytucji-kultury-openglam-principles-v-1-0/.

Marek-Schöneichowa, Krystyna. Wstęp do Polska bibliografia literacka 1971, red. Krystyna Marek-Schöneichowa, VIII–IX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

Skinner, Julia. „Metadata in Archival and Cultural Heritage Settings: A Review of the Literature.” Journal of Library Metadata nr 1 (2014): 52–68. https://doi.org/ 10.1080/19386389.2014.891892.

Szymanowski, Kornel. Wstęp do Polska bibliografia literacka 1970, red. Kornel Szymanowski, VII–VIII. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

Szymańska, Zyta. „Funkcje bibliografii literackich.” Praca doktorska, Uniwersytet Wrocławski, 2011.

Tyszkiewicz, Teresa. Wstęp do Polska bibliografia literacka 1966, red. Teresa Tyszkiewicz, VII–IX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

Tyszkiewiczówna Teresa. Wstęp do Polska bibliografia literacka 1984, red. Teresa Tyszkiewiczówna, IV–V. Warszawa; Poznań: Instytut Badań Literackich PAN, 1993.

Umerle, Tomasz. „Rethinking the Potential of Documentation of Culture as a Data Gathering Practice” Proceedings from the Document Academy 4, nr 2 (2017). https://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol4/iss2/15/.

Van Hooland, Seth. „Metadata Quality in the Cultural Heritage Sector: Stakes, Problems and Solutions.” Praca doktorska, Université Libre de Bruxelles, 2009.

Witkowska, Krystyna. Wstęp do Polska bibliografia literacka 1972, red. Krystyna Witkowska, VIII–IX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

Żurawska-Włoszyczńska, Aleksandra, red. Polska bibliografia literacka 1988. Warszawa; Poznań: Instytut Badań Literackich PAN, 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism