Rejestr rejestrów publicznych

Hadrian Ciechanowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.010

Abstrakt


W artykule przedstawiona została koncepcja stworzenia rejestru, który będzie zbierał informacje na temat prowadzonych w Polsce rejestrów publicznych. Koncepcja stworzenia rejestru powstała w czasie prac zespołu ds. rejestrów publicznych działającego w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a Narodowym Archiwum Cyfrowym. Podstawowym celem stworzenia rejestru rejestrów jest ułatwienie archiwom wypracowania wytycznych potrzebnych do gromadzenia rejestrów publicznych (przede wszystkim w formie elektronicznej) przez stworzenie ich wykazu, przebadanie funkcjonowania, a następnie szczegółowe opisanie ich w projektowanej pomocy.


Słowa kluczowe


rejestry publiczne; gromadzenie materiałów archiwalnych; administracja państwowa; administracja publiczna; zasoby cyfrowe; dokumentacja elektroniczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Murzydło J., Krajowa ewidencja systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych, http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=18943&cHash=e3b8fa96e168e03caa20a6a388b63cc4 (dostęp 20.06.2015 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych, Dz.U., 2005, nr 200, poz. 1655.

Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005.

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., 2010 r., nr 40, poz. 230.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, art. 3, pkt 5, Dz.U., 2005, nr 64, poz. 565.

Woźniak W., Rejestry publiczne (prezentacja niepublikowana)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism