Digital community archives – selected examples

Magdalena Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.008

Abstrakt


Cyfrowe archiwa społeczne – wybrane przykłady

Tekst rozpoczynają rozważania dotyczące rozumienia terminu „cyfrowe archiwum społeczne”; autorka prezentuje otwarty katalog stopni i rodzajów cyfryzacji w oddolnych inicjatywach dokumentacyjnych, co obrazuje skomplikowanie tej materii. W kolejnej części artykuł przedstawia krótką charakterystykę prezentacji materiałów archiwalnych on-line przez archiwa społeczne: Ośrodek KARTA, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie (Miastograf – Cyfrowe Archiwum Łodzian) oraz Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich. W artykule autorka zwraca uwagę na niedostateczny opis materiałów umieszczonych w Internecie przez tego typu inicjatywy, a jednocześnie – na wysoką wartość tych materiałów. Zadaje również kolejne pytania badawcze mające związek z tematem – co dzieje się z tymi materiałami historycznymi w momencie, gdy oddolna inicjatywa przestaje istnieć? Jakie jest miejsce oddolnych inicjatyw digitalizacyjnych, które właściwie nie są w posiadaniu żadnych materiałów archiwalnych, a jedynie ich kopii?


Słowa kluczowe


archiwa społeczne; cyfrowe archiwum społeczne; Ośrodek KARTA; archiwistyka społeczna; zasoby cyfrowe; Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie; Miastograf; Cyfrowe Archiwum Łodzian; Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archiwum Historii Mówionej, http://www.audiohistoria.pl/web/ (dostęp 23.06.2015 r.)

Archiwum OPOZYCJI Kolekcje osobiste, tematyczne i środowiskowe, Warszawa 2012, http://

www.karta.org.pl/pdf/orginal/13917725479045.pdf (dostęp 23.06.2015 r.)

Bojarski P., Po elitach pozostały czapki, „Gazeta Wyborcza: Magazyn Poznański”, 26 września 2014, s. 8–9.

Czarnota T., Archiwa społeczne w badaniach i dydaktyce uniwersyteckiej w Polsce, [w:] Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, Warszawa 2012, p. 40-46.

Czarnota T., Komu są potrzebne społeczne archiwa?, „Archiwista Polski” 2011, nr 4, s. 15–32.

Czarnota T., Problemy polskich archiwów społecznych za granicą, [w:] Arkhivy Rossii i Pol’shi: istoriya, problemy i perspektivy razvitiya = Archiwa Rosji i Polski: historia, problemy i perspektywy rozwoju, ed. L. Mazur, J. Losovski, Jekaterinburg 2013, s. 145–160.

Czas Bibuły, http://karta.org.pl/bibula/ (dostęp 23.06.2015 r.)

dLibra: Biblioteki cyfrowe, http://dingo.psnc.pl/dlibra/ (dostęp 23.06. 2015 r.)

fotoKarta [Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA], http://foto.karta.org.pl/ (dostęp 23.06.2015 r.)

Gluza Z., KARTA – sposób na historię, „Karta”, nr 50, 2006, s. 104–142.

Grygier T., Współczesne zadania dokumentacyjne archiwów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 42, 1981, s. 5–58.

Informacje o Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA, http://dlibra.karta.org.pl/dlibra/text?id=example-page (dostęp 4.09.2015 r.)

Jabłońska A., Tak zwane archiwa społeczne w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Szczeciński Informator Archiwalny”, nr 21, 2012, s. 153–173.

Lista CATL, http://archiwa.org/index_catl.php?type=lista (dostęp 24.06.2015 r.)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA, www.archiwa.org/as_o_projekcie.php?co=faq (dostęp 8.09.2015 r.)

O Miastografie, http://miastograf.pl/blog/3 (dostęp 7.09.2015 r.)

O portalu, http://www.miastograf.pl/content/o_portalu (dostęp 7.09.2015 r.)

O projekcie, http://archiwa.org/index_catl.php?type=o_projekcie (dostęp 24.06.2015 r.)

Podziel się, http://www.miastograf.pl/add_asset (dostęp 24.06.2015 r.)

W kolejce po równość. Polska 1945–1956 w opowieściach kobiet, http://www.opowiescioxxwieku.karta.org.pl/wkolejce/opis_projektu/ (dostęp 23.06.2015 r.)

Wiśniewska M., Postmodernizm a archiwa społeczne, „Archiwista Polski” 2013, nr 2, s. 25–29.

Wróblewski B.P., Archiwum Korporacyjne, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/o-archiwum/archiwum-korporacyjne/ (dostęp 7.09.2015 r.)

Wróblewski B.P., Historia, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/o-archiwum/archiwum-korporacyjne/historia/ (dostęp 7.09.2015 r.)

Wróblewski B.P., Identyfikacja fotografii, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/o-archiwum/akcje-i-dzialania/identyfikacja-fotografii/ (dostęp 7.09.2015 r.)

Wróblewski B.P., Muzeum Polskich Korporacji Akademickich, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/ (dostęp 7.09.2015 r.)

Wróblewski B.P., Ostatni filistrzy, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/o-archiwum/

akcje-i-dzialania/ostatni-filistrzy/ (dostęp 7.09.2015 r.)

Wróblewski B.P., Polska Akademicka Korporacja Chrześcijańska „Conradia” (Wilno), http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/wilno/k--conradia/ (dostęp 7.09.2015 r.)

Wróblewski B.P., Udostępnianie zbiorów, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/o-archiwum/akcje-i-dzialania/udostepnianie-zbiorow/ (dostęp 7.09.2015 r.)

Wróblewski B.P., Wystawy, http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/o-archiwum/akcje-i-dzialania/wystawy/ (dostęp 7.09.2015 r.)

Ziętal K., Wstęp, [w:] Archiwistyka społeczna, red. K. Ziętal, Warszawa 2012, s. 7–13.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism