Dokumentacja elektroniczna w archiwach państwowych – wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2015 r.

Hanna Staszewska, Wojciech Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.005

Abstrakt


Tekst zawiera podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w dniach 6–29 maja 2015 r. w archiwach państwowych. Celem ankiety było zebranie informacji o ilości dokumentacji elektronicznej przechowywanej obecnie w archiwach państwowych, stanie jej zewidencjonowania, opracowania i przechowywania oraz zdiagnozowanie problemów i trudności napotykanych przez archiwistów w pracy z dokumentacją elektroniczną. Wyniki ankiety posłużyć mają do prac analitycznych w zakresie metod i procedur postępowania z dokumentacją elektroniczną.


Słowa kluczowe


dokument elektroniczny; dokumentacja elektroniczna; archiwa państwowe; badania ankietowe; metodyka archiwalna; cyfryzacja archiwów; digitalizacja materiałów archiwalnych; archiwistyka cyfrowa; informatyczny nośnik danych

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism