Amerykańscy archiwiści o oral history – przegląd tematyki tekstów publikowanych w drugiej połowie XX wieku na łamach „American Archivist”

Magdalena Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.001

Abstrakt


Artykuł w swej pierwszej części zawiera szczegółowe omówienia osiemnastu tekstów dotyczących historii mówionej, opublikowanych w czołowym amerykańskim czasopiśmie archiwistycznym „American Archivist” w drugiej połowie XX wieku. Na drugą część składają się wnioski dotyczące obecności tematyki historii mówionej w dyskursie archiwistycznym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w drugiej połowie XX wieku. Najwięcej miejsca poświęca się w analizowanych opracowaniach tematowi charakteru relacji oral history jako źródeł historycznych. Poruszana jest zwłaszcza kwestia wiarygodności historii mówionej oraz sposobów jej zapewnienia (m.in. przez odpowiedni opis). Ponadto w wielu przypadkach teksty te próbują przekonać historyków do wykorzystywania historii mówionej w badaniach. Można zauważyć również, że w pewnym momencie zmienia się rozumienie oral history jako źródła historycznego – właściwym źródłem staje się samo nagranie wywiadu, audio lub wideo, a nie notatki sporządzone w jego trakcie lub też jego transkrypcja. Ważne miejsce w rozważaniach amerykańskich autorów zajmują relacje między historią mówioną a dokumentacją tradycyjną (papierową). Z analizy artykułów wynika też, że autorzy zajmowali się przede wszystkim zagadnieniami natury historycznej, a w mniejszej mierze – archiwistycznej. Wśród tych drugich natomiast najczęściej pojawiają się tematy związane z udostępnianiem materiałów oral history. Poruszana jest jednak również kwestia miejsca archiwów i archiwisty w działalności związanej z nagrywaniem oral history. Całkowicie brak omówienia problemu przechowywania materiałów oral history.


Słowa kluczowe


oral history; historia mówiona; American Archivist; archiwistyka amerykańska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson R.J., Managing Change and Chance: Collecting Policies in Social History Archives, „American Archivist”, Vol. 48, No. 3, Summer 1985, s. 296–303.

Benison S., Reflections on oral history, „American Archivist”, January 1965, Vol. 28, No. 1, s. 71–77.

Bonfield L.A., Conversation with Arthur M. Schlesinger, Jr.: The Use of Oral History, „American Archivist”, Fall 1980, Vol. 43, No. 4, s. 461–472.

Bornet V.D., Oral history can be worthwhile, „American Archivist”, July 1955, Vol. 18, No. 3, s. 241–253.

Bornet V.D., The Manuscripts of Social Welfare, „American Archivist”, Vol. 23, No. 1, January

, s. 33–48.

Bruemmer B.H., Access to Oral History: A National Agenda, „American Archivist”, Fall 1991, Vol. 54, No. 4, s. 494–501.

Cappon L.J., The Archivist as Collector, „American Archivist”, October 1976, Vol. 39, No. 4, s. 429–435.

Charlton T.L., Videotaped Oral Histories: Problems and Prospects, „American Archivist”, Summer 1984, Vol. 47, No. 3, s. 228–236.

Colman G.P., Oral History – An Appeal for More Systematic Procedures, „American Archivist”, January 1965, Vol. 28, No. 1, s. 79–83.

Culbert D.H., Family History Projects: The Scholarly Value of the Informal Sample, „American

Archivist”, Vol. 38, No. 4, October 1975, s. 533–541.

Edmunds H.E., The Ford Motor Company Archives, „American Archivist”, Vol. 15, No. 2, April 1952, s. 99–104.

Fenn, Jr. D.H., Launching the John F. Kennedy Library, „American Archivist”, Vol. 42, No. 4, October 1979, s. 429–442.

Filippelli R.L., Collecting the Records of Industrial Society in Great Britain: Progress and Promise, „American Archivist”, Vol. 40, No. 4, October 1977, s. 403–411.

Filippelli R.L., Oral History and the Archives, „American Archivist”, October 1976, Vol. 39, No. 4, s. 479–483.

Fiternicka-Gorzko M., Historia mówiona: od metody historycznej do interdyscyplinarnego podejścia badawczego, „Opuscula Sociologica” nr 2/2012, s. 5–25.

Fogerty J.E., Filling the Gap: Oral History in the Archives, „American Archivist”, Spring 1983, Vol. 46, No. 2, s. 148–157.

Fry A.R., Baum W., A Janus Look at Oral History, „American Archivist”, October 1969, Vol. 32, No. 4, s. 319–326.

Hagan W.T., Archival Captive – The American Indian, „American Archivist”, Vol. 41, No. 2, April 1978, s. 135–142.

Ham F.G., The Archival Edge, „American Archivist”, January 1975, Vol. 38, No. 1, s. 5–13.

Henry L.J., Collecting Policies of Special-Subject Repositories, „American Archivist”, Vol. 43,

No. 1, Winter 1980, s. 57–63.

Juliani R.N., The Use of Archives in the Study of Immigration and Ethnicity, „American Archivist”, Vol. 39, No. 4, October 1976, s. 469–477.

Kałwa D., Historia mowiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, „Kultura i Historia”

nr 18/2010, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1887 (dostęp 14.12.2014 r.)

Kreneck T.H., Documenting a Mexican American Community: The Houston Example, „American Archivist”, Vol. 48, No. 3, Summer 1985, s. 272–285.

Kurkowska M., Archiwa pamięci – oralhistory, „Historyka”, t. XXVIII, 1998, s. 67–76.

Kyvig D.E., Family History: New Opportunities for Archivists, „American Archivist”,

Vol. 38, No. 4, October 1975, s. 509–519.

Lathrop Gilb C., Tape-Recorded Interviewing: Some Thoughts From California, „American

Archivist”, October 1957, Vol. 20, No. 4, s. 335–344.

Lewandowska I., Bogdanowicz A., Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych,

http://archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/komputerowe_metody.pdf (dostęp z dnia

12.2014 r.)

Mbaye S., Oral Records in Senegal, „American Archivist”, Vol. 53, No. 4, Fall 1990, s. 566–574.

McCann White H., Thoughts on oral history, „American Archivist”, January 1957, Vol. 20, No. 1, s. 19–30.

Mifflin J., „Clothing Facts in Words”: Archivists and the Holocaust, „American Archivist”, Vol. 61, No. 2, 1998, s. 453–474.

Miller F.M., Social History and Archival Practice, „American Archivist”, Vol. 44, No. 2, Spring 1981, s. 113–124.

Morrissey Ch.T., Truman and the Presidency – Records and Oral Recollections, „American Archivist”, January 1965, Vol. 28, No. 1, s. 53–61.

Moseley E., Women in Archives: Documenting the History of Women in America, „American

Archivist”, Vol. 36, No. 2, April 1973, s. 215–222.

Moseley E.S., Sources for the „New Women’s History”, „American Archivist”, Vol. 43, No. 2, Spring 1980, s. 180–190.

Moss W.W., Oral History: An Appreciation, „American Archivist”, October 1977, Vol. 40, No. 4, s. 429–439.

Msiska A.W.C., An Attempt to Establish an Oral History Project in the University of Zambia Library, Lusaka Campus, „American Archivist”, Winter 1987, Vol. 50, No. 1, s. 142–146.

Oral History and Archivists: Some Questions to Ask, by the Committee on Oral History of the Society of American Archivists, „American Archivist”, July 1973, Vol. 36, No. 3, s. 361–365.

Phillips F., Congresional Papers: Collection Development Policies, „American Archivist”, Vol. 58, No. 3, Summer 1995, s. 258–269.

Popplestone J.A., M. White MacPherson, The Archives of the History of American Psychology, „American Archivist”, Vol. 34, No. 1, January 1971, s. 13–19.

Stewart W.J., The Sources of Labor History: Problem and Promise, „American Archivist”, Vol. 27, No. 1, January 1964, s. 95–102.

Swain D.C., Problems for Practitioners of Oral History, „American Archivist”, January 1965, Vol. 28, No. 1, s. 63–69.

Wallot J.P., Archival Oneness in the Midst of Diversity: A Personal Perspective, „American Archivist”, Vol. 59, No. 1, Winter 1996, s. 14–29.

Żeglińska A., Relacje oralhistory jako obiekty archiwalne, „Archiwa –Kancelarie – Zbiory”, nr 2(4)/2011, s. 145–154.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism