Is the public principle a new paradigm of archival science?

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2014.001

Abstrakt


Współczesna teoria archiwalna jest systemem zasad podporządkowanych zasadzie naczelnej, paradygmatowi, którym jest zasada publiczności archiwów. Obecnie zasada publiczności archiwów oznacza, że każdy człowiek ma dostęp do wszystkich archiwów na świecie. Zrozumiałość archiwaliów jest zapewniona przez zasadę proweniencji; zachowanie nienaruszonego zespołu gwarantuje przejrzystość i stabilność uporządkowania zasobu. Inne zasady rządzą rozmieszczeniem zasobu archiwalnego: zasada terytorialności (też jako: zasada proweniencji lub pertynencji terytorialnej); zasada poszanowania historycznie ukształtowanego zasobu archiwalnego; zasada wspólnego dziedzictwa archiwalnego; jak również zasada pertynencji funkcjonalnej. Nie  


Słowa kluczowe


teoria archiwalna; zasada publiczności archiwów; zasada proweniencji; zasada proweniencji terytorialnej; zasada pertynencji terytorialnej; zasada wspólnego dziedzictwa archiwalnego; zasada pertynencji funkcjonalnej; zasada pertynencji rzeczowej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Biernat Czesław, Spór archiwalny polsko-gdańsko-niemiecki w okresie międzywojennym 1919–1939, Warszawa 1969.

Chmielewski Zdzisław, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa–Szczecin 1994.

Chorążyczewski Waldemar, Archiwista przyszłości – edukator i autopromotor w społeczeństwie informacyjnym, [in:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6–8 września 2007 r., ed. J. Porazinski, K. Stryjkowski, Warszawa 2008.

Chorążyczewski Waldemar, Metodologia archiwistyki. Archiwistyka między nauką a refleksją, [in:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, vol. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009.

Chorążyczewski Waldemar, Terytorialność archiwaliów i jej aspekt informacyjny, [w:] Dom otwarty/dom zamknięty? Lekcje pogranicza. Europa środkowo-wschodnia (XX/XXI w.), ed. B. Górczyńska-Przybyłowicz, S. Jankowiak, I. Skórzyńska, K. Stryjkowski, A. Wachowiak, Poznań 2014.

Chorążyczewski Waldemar, Zasada proweniencji w polskiej myśli archiwalnej do 1939 roku, [in:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, vol. 2: Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, ed. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011.

Chorążyczewski Waldemar, Rosa Agnieszka, Digitisation policy or memory policy? Digitisation – new tool for constructing historical memory and popularisation of archival holdings and archives, [in:] Communication of memory in archives, libraries and museums: the interaction of science, policy and practice, Vilnius 2008.

Chorążyczewski Waldemar, Rosa Agnieszka, Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, „Archiwista Polski” 2010, no. 3.

Górak Artur, Salvare scrinium. Kilka pytań o przyszłość archiwów historycznych, „Archiwista Polski” 2005, no. 4.

Greene Mark A., The Power of Meaning: The Archival Mission in the Postmodern Age, „The American Archivist” 2002, vol. 65, no. 1.

Holmgren Martin, The Swedish Principle of Public Access to Official Documents – in Relation to Archival Theory and Electronic Data Processing, [in:] The Principle of Provenance. Report from the First Stockholm Conference on Archival Theory and the Principle of Provenance, 2–3 September 1993, Stockholm 1994.

Jensen Bente, Jensen Charlotte S.H., The Archives’ Perception of the Users – the Users’ Perception of the Archives, „Comma” 2005, no 3.

Magier Dariusz, Regionalna rola archiwum państwowego w epoce postindustrialnej, [in:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, vol. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, ed. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009.

Menne-Haritz Angelica, Dostęp do archiwów, czyli przeformułowanie archiwalnego paradygmatu, „Archeion” 2002, vol. 104.

Mamczak-Gadkowska Irena, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006.

Pražak Jiři, Tak zwana wolna zasada proweniencji (z powodu wydania podręcznika teorii archiwalnej Brennekego), „Archeion” 1957, vol. 27.

Przelaskowski Ryszard, Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych, Warszawa 1935.

Rosa Agnieszka, Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, [w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, vol. 2, Toruń 2008.

Rosa Agnieszka, O pożytkach z refleksji antropologicznej w archiwistyce – funkcja edukacyjna archiwów, [in:] Toruńskie konfrontacje archiwalne, vol. 1: Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, ed. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009.

Ryszewski Bohdan, Archiwistyka. Przedmiot – zakres – podział (studia nad problemem), Warszawa–Poznań–Toruń 1972.

Ryszewski Bohdan, Rozproszenie archiwaliów polskich i starania o ich rewindykację w okresie międzywojennym, [in:] Od obcego panowania do niepodległego państwa. Materiały sesji naukowej zorganizowanej na 70-lecie odbudowy Państwa Polskiego, ed. M. Wojciechowski, Toruń 1991.

Старостин Е.В., Хорхордина Т. И., Архивы и революция, Москва 2007.

Stępniak Władysław, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa–Łódź 1989.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism