Działalność naukowa i zawodowa prof. Kazimierza Kaczmarczyka i prof. Stanisława Nawrockiego

Przemysław Wojciechowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2011.017

Abstrakt


Działalność naukowa i zawodowa prof. Kazimierza Kaczmarczyka i prof. Stanisława Nawrockiego


Słowa kluczowe


kronika; Kaczmarczyk Kazimierz; Nawrocki Stanisław; jubileusze archiwistów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Radtke I., Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966), [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1, Warszawa - Łodź 1988.

Skopowski Cz., Kazimierz Kaczmarczyk 3 II 1878 - 6 IV 1966, „Archeion”, t. 47, 1967.

Tymieniecki K., Kazimierz Kaczmarczyk (1878-1966), „Roczniki Historyczne”, r. 33, 1967.

Wiśniewski J., Prof. dr hab. Stanisław Nawrocki (1925-2000), „Archiwista Polski”, nr 1, 2001.

Stryjkowski K.: Stanisław Nawrocki (2 XI 1925-21 XI 2000), „Archeion”, t. 104, 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism