Wywiad z doc. Bolesławem Woszczyńskim

Agnieszka Rosa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2011.006

Abstrakt


Wywiad z doc. Bolesławem Woszczyńskim i bibliografia prac Bolesława Woszczyńskiego za lata 1964–2006

Słowa kluczowe


wywiad; Bolesław Woszczyński; Archeion; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; archiwa wojskowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baczyński S., Tajne organizacje wojskowe na Górnym Śląsku w latach 1918–1921 na tle sytuacji ogólnej, oprac. i do druku podał B. Woszczyński, Najnowsze Dzieje Polski, t. 13, 1968.

Krochmal J., Jubileusz 70-lecia urodzin doc. dra Bolesława Woszczyńskiego, Archeion, t. 103, 2001.

Lewandowicz L., Woszczyński B., Dwadzieścia lat Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1966.

Lewandowicz L., Woszczyński B., O działalności Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1970.

Lewandowicz L., Woszczyński B., Przebieg prac nad pomocami archiwalnymi w Centralnym Archiwum Wojskowym w latach 1960–1964, Archeion, t. 45, 1966.

Lewandowicz L., Woszczyński B., Przebieg prac nad pomocami archiwalnymi w Centralnym Archiwum Wojskowym w latach 1960–1964, Archeion, t. 45, 1966.

Ludyga-Laskowski J. , Zarys historii trzech powstań śląskich 1919–1920–1921, przygotowali do druku: A. Brożek, F. Hawranek, W. Lesiuk, M. Lis, B. Woszczyński, M. Wrzosek, E. Wyglenda, red. A. Brożek, Warszawa–Wrocław 1973.

Próchnik A., Jak Polska Śląsk utraciła i jak go musi odzyskać, oprac. i do druku podali B. Woszczyński, L. Lewandowicz, Najnowsze Dzieje Polski, t. 13, 1968.

Roman W., Centralne Archiwum Wojskowe 1918–1998: tradycje, historia, współczesność służby archiwalnej Wojska Polskiego, Toruń 1999.

Sesja naukowa poświęcona Bronisławowi Pawłowskiemu w setną rocznicę urodzin, red. W. Lewandowski, Toruń 1988.

Sławoszewska M., Morcinek Roch (1903–1968), [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1: (1918–1984), red. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Łódź 1988.

Szczurowski M., O osiągnięciach i problemach archiwistyki wojskowej na marginesie jubileuszu 85-lecia Centralnego Archiwum Wojskowego, Archiwista Polski, nr 3, 2003.

Woszczyński B., ‘Archiwista’. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Archeion, t. 43, 1966.

Woszczyński B., Akta wojskowe otrzymane ze Związku Radzieckiego, Archeion, t. 42, 1965.

Woszczyński B., Akta wojskowe otrzymane ze Związku Radzieckiego, Archeion, t. 42, 1965.

Woszczyński B., Archiwa państwowe PRL – stan obecny, najpilniejsze potrzeby, przygotował do druku i wstęp B. Woszczyński, Archeion, t. 78, 1984.

Woszczyński B., Archiwum Wojskowe po odzyskaniu niepodległości (1918–1921), Archeion, t. 50, 1968.

Woszczyński B., Centralne polskie władze wojskowe wobec spraw Pomorza w latach 1918–1919, [w:] Wielkopolska a Pomorze, Warmia i Ziemia Złotowska w dobie powstania wielkopolskiego 1918–1919, red. Z. Grot, J. Witkowski, Leszno 1977.

Woszczyński B., Czwarty ‘Tydzień Archiwów’ w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archeion, t. 61, 1974.

Woszczyński B., Dwa dokumenty do powstania wielkopolskiego 1918–1919, Najnowsze Dzieje Polski, t. 11, 1967.

Woszczyński B., Dwa dokumenty do powstania wielkopolskiego 1918–1919, Najnowsze Dzieje Polski, t. 11, 1967.

Woszczyński B., Dwudziestolecie Centralnego Archiwum Wojskowego. Wystawa archiwalna, Archeion, t. 44, 1966.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1974 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1–2, 1974.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1975 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1976.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1976 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1977.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1977 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1978.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1978 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1979.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej TMH w Warszawie w 1979 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1980.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w roku 1970, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1971.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w 1971 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1972.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii w 1972 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1973.

Woszczyński B., Działalność Sekcji Historii Wojskowej Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie w 1973 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1, 1974.

Woszczyński B., Informator o materiałach archiwalnych dotyczących Ziem Zachodnich i Północnych w początkowym okresie powojennym (1945–1949), Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1978.

Woszczyński B., Kadra zawodowa oficerów w pierwszych latach niepodległości Polski w 1918 roku, Myśl Wojskowa, nr 9, 1968.

Woszczyński B., Kontakty między Wielkopolską a Śląskiem w świetle źródeł do dziejów powstań śląskich, [w:] Wielkopolska a powstania śląskie 1919–1921, red. B. Polak, Leszno 1977.

Woszczyński B., Kontakty między Wielkopolską a Śląskiem w świetle źródeł do dziejów powstań śląskich, [w:] Wielkopolska a powstania śląskie 1919–1921, red. B. Polak, Leszno 1977.

Woszczyński B., L. Lewandowicz, Przebieg prac nad pomocami archiwalnymi w Centralnym Archiwum Wojskowym w latach 1960–1964, Archeion, t. 45, 1966.

Woszczyński B., Lewandowicz Leszek (1919–2000), [w:] Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 2: (1906–2001), red. B. Woszczyński, Warszawa 2002.

Woszczyński B., Ludwik Bazylow (14 IV 1915–17 I 1985), Archeion, t. 82, 1987.

Woszczyński B., Materiały archiwalne do kampanii wrześniowej i okresu okupacji w Centralnym Archiwum Wojskowym, Archeion, t. 41, 1964.

Woszczyński B., Materiały archiwalne do kampanii wrześniowej i okresu okupacji w Centralnym Archiwum Wojskowym, [w:] 20 lat Ludowego Wojska Polskiego. II sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 1939–1945. Materiały, Warszawa 1967.

Woszczyński B., Materiały archiwalne przekazane Centralnemu Archiwum Wojskowemu przez Związek Radziecki, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1964.

Woszczyński B., Nastroje rewolucyjne w polskich oddziałach wojskowych w latach 1917–1920 w świetle dokumentów przechowywanych w CAW, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1967.

Woszczyński B., O działalności Centralnego Archiwum Wojskowego w latach 1960–1964, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1–2, 1965.

Woszczyński B., O działalności Centralnego Archiwum Wojskowego w latach 1970–1973, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 4, 1974.

Woszczyński B., O najwyższych władzach wojskowych w świetle protokołów Ścisłej Rady Wojennej z 1923 r., Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3/4, 1969.

Woszczyński B., O pracach naukowych w Centralnym Archiwum Wojskowym, Myśl Wojskowa, nr 3, 1966.

Woszczyński B., O pracach naukowych w Centralnym Archiwum Wojskowym, Myśl Wojskowa, nr 10–11, 1970.

Woszczyński B., Odznaczenia pracowników państwowej służby archiwalnej, Archeion, t. 91, 1993.

Woszczyński B., Polskie czynniki wojskowe wobec III powstania, [w:] Pięćdziesięciolecie powstań śląskich, red. F. Hawranek, W. Zieliński, Katowice 1973.

Woszczyński B., Powstania śląskie 1919–1921 w świetle materiałów przechowywanych w CAW, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1971.

Woszczyński B., Problem weryfikacji stopni oficerskich w latach 1920–1921, [w:] Studia historyczne – Stanisławowi Herbstowi na sześćdziesięciolecie urodzin, Zeszyty Naukowe WAP (seria historyczna), nr 15 (48), 1967.

Woszczyński B., Problemy gospodarcze wojska oraz jego pomoc dla ludności cywilnej w latach 1945–1947, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1973.

Woszczyński B., Problemy osadnictwa wojskowego w świetle źródeł i literatury, [w:] Polskie tradycje wojskowe Dolnego Śląska, red. E. Jadziak, Wrocław 1978.

Woszczyński B., Prof. dr Stanisław Herbst (1907–1973) historyk wojskowości, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1973.

Woszczyński B., Przekazy źródłowe do poznania historii 2 armii WP, przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym, [w:] Polskie tradycje wojskowe Dolnego Śląska, red. E. Jadziak, Wrocław 1978.

Woszczyński B., Raport Macieja Mielżyńskiego o sytuacji na Górnym Śląsku w latach 1920–1921, Teki Archiwalne, nr 16, 1977.

Woszczyński B., Raporty i sprawozdania o sytuacji polityczno-wojskowej na terenie Poznańskiego w l. 1918–1919, Teki Archiwalne, t. 11, 1968.

Woszczyński B., Rola i struktura naczelnej władzy wojskowej w latach 1918–1921, Najnowsze Dzieje Polski, t. 14, 1969.

Woszczyński B., Sesja naukowa w 50. rocznicę III powstania śląskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1971.

Woszczyński B., Sprawa generała Tadeusza Rozwadowskiego, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 3, 1966.

Woszczyński B., Straty wojenne Polski 1939–1945, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1–2, 1975.

Woszczyński B., Wnioski i bieżące postulaty, [w:] Powstanie wielkopolskie. Źródła – stan badań – postulaty badawcze, red. Z. Grot, Kościan 1973.

Woszczyński B., Wojsko Polskie w latach 1918–1921, Zeszyty Naukowe WAP (seria historyczna), nr 20 (60), 1969.

Woszczyński B., Wojskowe aspekty powstania wielkopolskiego 1918–1919. Wybór materiałów źródłowych, red. B. Woszczyński, Poznań 1985.

Woszczyński B., Wspomnienie o pułkowniku Leszku Lewandowiczu (1919–2000), Archiwista Polski, nr 2, 2001.

Woszczyński B., Wypadki majowe 1926 r. w liczbach, Najnowsze Dzieje Polski, t. 10, 1966.

Woszczyński B., Z działalności wojsk inżynieryjnych na rzecz gospodarki narodowej w latach 1945–1948, Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 2, 1974.

Woszczyński B., Zasób aktowy Centralnego Archiwum Wojskowego (współautor L. Lewandowicz), Zeszyty Naukowe WAP (seria historyczna), nr 14 (44), 1966.

Woszczyński B., Źródła archiwalne do trzeciego powstania śląskiego przechowywane w Centralnym Archiwum Wojskowym, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej, nr 3, 1971.

Woszczyński B., Źródła archiwalne w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie do przebiegu wypadków majowych w r. 1926, Archeion, t. 51, 1969.

Woszczyński B., Źródła proweniencji wojskowej do dziejów powstań śląskich, Studia Śląskie, t. 57, 1998.

Woszczyński, Jubileusz Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Archeion, t. 56, 1971. B.

Woszczyński, Źródła archiwalne w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie do przebiegu B. wypadków majowych w r. 1926, Archeion, t. 51, 1969.

Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 1: październik 1918–styczeń 1920, cz. 1, wyb. i oprac. H. Zieliński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.

Źródła do dziejów powstań śląskich, t. 2: styczeń–grudzień 1920, oprac. T. Jędruszczak, Z. Kolankowski, wstępnie przygotował zespół z udziałem B. Woszczyńskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism