Selekcja archiwalna jako konstruowanie zasobu źródeł historycznych

Artur Górak, Dariusz Magier

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2011.004

Abstrakt


Autorzy wychodzą z założenia, że efekty współcześnie stosowanych mechanizmów kształtowania zasobu archiwalnego w Polsce nie są wstanie sprostać potrzebom nauki historycznej. Wskazują na przyczyny tego stanu rzeczy i dochodzą do wniosku, że działalność archiwalna w Polsce stała się bezrefleksyjnym urzędowaniem, czasem komercyjną usługą, ale nie służbą publiczną – służbą na rzecz kultury narodowej. W przypadku kształtowania zasobu archiwalnego problem polega nie na zagospodarowywaniu nowych typów źródeł, ale na realizowaniu starych standardów misji archiwalnej.

Słowa kluczowe


selekcja archiwalna w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoszewski A., Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2000.

Chmielewski Z., Archiwistyka wobec problemu masowości akt współczesnych, Archeion, t. 100, 1999.

Chmielewski Z., Metodyczne aspekty wartościowania akt, Archeion, t. 82, 1987.

Degen R., Kancelarie i archiwiści. Garść uwag na temat wpływu pracowników archiwów państwowych na mechanizmy pracy biurowej administracji w Polsce po 1918 roku, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. 2, red. A. Górak, D. Magier, Lublin–Siedlce 2009.

Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2006.

Kroll B., Uwagi w sprawie rozmiarów narastającego zasobu archiwalnego i ich wpływ na perspektywy działalności archiwów, Archeion, t. 57, 1972.

Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Warszawa 1994.

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, tłum. H. Krahelska, oprac. A. Chmielewski, Warszawa 1993.

Robótka H., Zasady i metody selekcji dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej a potrzeby badań obecnych i przyszłych, http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/robotka.pdf.

Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Schwineköper B., Zagadnienie masowości akt w archiwach, Archeion, t. 25, 1956.

Soboń-Smyk A., 20 lat III sektora w Polsce – kilka faktów z badań, za: http://civicpedia.ngo.pl/ngo/459472.htm.

Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.

Trzebiński A., Korzenie i kwiaty myśli współczesnej, [w:] Aby podnieść różę, Warszawa 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism