ARCHIWUM KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO PZPR W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dariusz Magier

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2010.003

Abstrakt


Dokumentacja wytwarzana przez partię komunistyczną po II wojnie światowej wchodziła w skład polskiego dziedzictwa archiwalnego, jednakże archiwa partii nie podlegały nadzorowi państwowej sieci archiwalnej. Najpierw miały one charakter składnic akt, a od 1955 roku zostały przejęte przez wydziały propagandy komitetów wojewódzkich PZPR i wkrótce przekształcono je w archiwa komitetów wojewódzkich partii. Zadanie zabezpieczania dokumentacji wytworzonej przez struktury partii komunistycznej w Polsce nadzorowały kolejno: Wydział Historii Partii przy KC PPR, Archiwum KC PZPR, zaś od 1971 r. Centralne Archiwum KC PZPR. Wraz z archiwami komitetów wojewódzkich tworzyło ono sieć archiwów PZPR, z własnymi przepisami, kadrą oraz metodyką archiwalną. Artykuł szczegółowo przedstawia działalność komórki organizacyjnej, jaką stanowiło archiwum komitetu wojewódzkiego partii komunistycznej, na przykładzie jednego z najmniejszych komitetów istniejących w Polsce, prowincjonalnego KW PZPR w Białej Podlaskiej, który funkcjonował w latach 1975-1990. Omawia podległość archiwum, przejmowanie, opracowanie i przechowywanie akt, środki ewidencyjne, warunki lokalowe, system szkoleniowo-kontrolny oraz charakteryzuje rolę, jaką na pracę kancelaryjną i archiwalną miał kierownik Archiwum Komitetu Wojewódzkiego partii.

Słowa kluczowe


archiwa partii komunistycznej w Polsce; archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej; PZPR

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwa Komitetów Wojewódzkich PZPR. Zbiór przepisów, Warszawa 1969.

Chmielewska I., Hołownia K., Problemy porządkowania akt partyjnych z byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie z lat 1948–1990 (z wyłączeniem zespołu Komitetu Wojewódzkiego PZPR) [on-line] http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/chmielewska_holownia.pdf.

Dobieszewski A., Lutrzykowski A., PZPR w systemie politycznym PRL, [w:] PZPR (1948–1978), red. A. Dobieszewski, J. W. Gołębiowski, Warszawa 1978.

Durko J., Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nr 1, 1980.

Horst W., Kancelarie i archiwa Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej, Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej i Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1944–1990), Warszawa 2006.

Łaborewicz E., Dzieje akt i archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Legnicy [on-line] http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/file/pdf/edyta_laborewicz.pdf.

Magier D., Lata 1980–1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Radzyń Podlaski 2006.

Wytyczne w sprawie działalności archiwów KW PZPR, Warszawa 1976.

Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, wyb. i oprac. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism