Materiały do przewodnika po archiwaliach hetmanów koronnych w zasobach archiwalnych i zbiorach bibliotecznych

Krzysztof Syta

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2012.004

Abstrakt


Tekst jest przeglądem materiałów archiwalnych pochodzących z archiwów hetmanów koronnych, przechowywanych obecnie w zasobach archiwalnych i zbiorach bibliotecznych na terenie Polski (Kraków, Kórnik, Łódź, Poznań, Warszawa) i Ukrainy (Kijów, Lwów). Publikacja nie jest przewodnikiem po archiwach hetmanów koronnych z okresu XVI–XVIII w., niemniej stanowi mocny fundament do stworzenia tego rodzaju pomocy archiwalnej. Przegląd zawiera charakterystykę różnych rodzajów archiwaliów, które autor uznał za integralnie związane ze sprawowaniem urzędów hetmańskich (akta osobiste, administracyjno-wojskowe, jurysdykcyjne, finansowe, korespondencja). Większość opisanych tu materiałów archiwalnych pochodzi z XVIII w, z archiwów następujących hetmanów koronnych: Jana Klemensa Branickiego, Franciszka Ksawerego Branickiego, Stanisława Mateusza, Wacława, Seweryna Rzewuskich i Adama Mikołaja Sieniawskiego.

Słowa kluczowe


archiwa hetmańskie; archiwalia hetmańskie; hetmaństwo koronne; dokumentacja hetmańska; wojskowość polska XVI–XVIII w.; źródła archiwalne; archiwa rodzinno-majątkowe;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biedrzycka A., Korespondencje Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego (1632–1646), Kraków 2005.

Syta K., Archiwa hetmanów koronnych. Pojęcie, charakter i typologia dokumentacji, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 2 (4), 2011.

Syta K., Dokumentacja wojskowa w archiwach hetmanów koronnych, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. XIII, 2001 [druk 2002].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism