Postmodernistyczny dyskurs o tożsamości archiwisty na łamach "The American Archivist"

Piotr Bewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2012.001

Abstrakt


Artykuł to przybliżenie jednego z głównych dyskursów archiwistyki ostatnich dwóch dekad – tożsamości archiwisty i jego miejsca w kulturze, który został prześledzony w publikacjach ukazujących się na łamach „The American Archivist”. By wyjaśnić fenomen dyskursu, autor sięga do pism socjologii, historiografii i antropologii twórców francuskich i anglosaskich. Przedstawiony w artykule kryzys tożsamości archiwisty koresponduje z dominującym nurtem owego czasu – postmodernizmem – w którym to właśnie anglosascy archiwiści upatrują przyczynę marginalizacji roli „sługi ołtarza historii”. W artykule zaprezentowany został stosunek publikujących w amerykańskim periodyku uczonych do tego procesu, przedstawiono także proponowane przez nich pomysły, które mogłyby służyć budowie pozytywnego wizerunku archiwisty we współczesnym społeczeństwie.


Słowa kluczowe


The American Archivist; Stowarzyszenie Amerykańskich Archiwistów; postmodernizm; public relations w archiwach; tożsamość archiwisty;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ankersmit F., Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, [w:] Pamięć, etyka i historia, red. E. Domańska, Poznań, 2002.

Applery J., Hunt L., Jacob M., Powiedzieć prawdę o historii, Poznań 2000.

Beattie D. L., An Archival User Study: Researchers in the Field of Women’s History, „Archivaria”, nr 29, 1989–90.

Benedict R., Wzory kultury, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2000.

Brothman B., Afterglow: Conceptions of record and evidence in archival discourse, „Archival Science”, nr 2, 2002.

Burzyńska A., Lekturografia. Filozofia czytania według Jacquesta Derridy, Pamiętnik Literacki, z. 1, 2000.

Carr E. H., Historia. Czym jest?, Poznań 1999.

Clifford J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. E. Dżurak, Warszawa 2000.

Cook T., What is past is prologue, „Archivaria”, nr 43, 1997.

Danta T., Kowledge, Ideology and Discourse: A Sociological Perspective, London 1991.

Dingwall G., Trusting Archiwists: The Role of Archiwa Ethics Codes in Establishing Public Faith, „The American Archiwist”, nr 67, 2004.

Dodge B., Across the Great Divide: Archival Discourse and the (Re)presentations of the Past in Late-Modern Society, „Archivaria”, nr 53.

Dunbar A. W., Introducing critical race theory to archival discourse: getting the conversation started, „Archival Science”, nr 6, 2006.

Evans F. B., A Basic Glossary for Archivists, Manuscript Curators, and Records Managers, „The American Archivist”, nr 37 (2), 1974.

Evans M. J., Archives of the People, by the People, for the People, The American Archivist, nr 70 (4), 2007.

Felski R., Fin de siecle, fin de sexe: transseksualizm i śmierć historii, [w:] Pamięć, etyka i historia, red. E. Domańska, Poznań, 2002.

Grabowski J. J., Keepers, Users, and Funders: Building an Awareness of Archival Value, The American Archivist, nr 55 (2), 1992.

Grecy II D. B., Archiwist, you are what people think you keep, „The American Archivist”, nr 52 (4), 1989.

Halla J. R., Cultures of Inquiry: From Epistemology to Discourse in Socio-historical Research, Berkley 1998.

Ham F. G., Planing for the Archival Profession, „The American Archivist”, nr 48 (1), 1985.

Heald C., Is There Room for Archives in the Postmodern World?, The American Archivist, nr 59 (4), 1996.

Hinding A., Of Archivists and other Termites, The American Archivist, nr 56 (4), 1993.

Howarth D., Dyskurs, Warszawa 2009.

Jenkinsa K., Re-thinking History, London 1991.

Jimerson R. C., Redefining Archival Identity: Meeting User Needs in the Information Society, „The American Archivist”, nr 52 (3), 1989.

Kaplan H. A., Banks B. S., Archival Preservation: The Teaming of the Crew, The American Archivist, nr 53 (2), 1990.

Loewen C., From Human Neglect to Planetary Survival: New Approaches to the Appraisal of Environmental Records, Archivaria, nr 33, 1991–92.

Maynard S., The Burning of Wilful Evidence: Lesbian/Gay History and Archival Research, Archivaria, nr 33, 1991–92.

Munslowa A., Discourse and Coulture, London 1992.

Pearce-Moses R., A Glossary of Archival and Records Terminology, SAA 1994.

Piasek W., Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań 2004.

Plypchuk M., A Documentation Approach to Aboriginal Archives, Archivaria, nr 33, 1991–92.

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

Rosa A., Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, [w:] Archiwa – Kancelarie – Zbiory, t. 2, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2008.

Russell B., The White Man’s Paper Burden: Aspects of Records Keeping In the Department of Indian Affairs, 1860–1914, Archivaria, nr 19 (4), 1984–1985.

Schaeffer R. C., Transcendent Concepts: Power, Appraisal, and the Archivist as ‘Social Outcast’, The American Archivist, nr 55 (3), 1992.

Spieß C., Lingwistyczna analiza dyskursu jako analiza wielopoziomowa. Przyczynek do problematyki wielowymiarowego opisu dyskursów z perspektywy praktyczno-naukowej, H. Warnke/ Jürgen Spitzmüller, Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene, Berlin–New York: de Gruyter 2008.

Taylor H. A., Transformation in the Archives: Technological Adjustment or Paradigm Shift?, Archivaria, nr 25, 2001.

Thomassen T., Archiwists between knowladge and power. On the independence and autonomy of archival science and the archival profession, http://www.archiefschool.nl/docs/thomarch.pdf

Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.

White H., The Content of the Form: Narrative Discourse of Historical Representation, Baltimore 1987.

White H., Tropics of Discourse, Baltimore 1978.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism