PROFESOROWI BOHDANOWI RYSZEWSKIEMU W 85. ROCZNICĘ URODZIN

Waldemar Chorążyczewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/28771

Abstrakt


PROFESOROWI BOHDANOWI RYSZEWSKIEMU
W 85. ROCZNICĘ URODZIN


Słowa kluczowe


Bohdan Ryszewski; metodologia archiwistyki; teoria archiwalna; jubileusz;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chorążyczewski, Waldemar. „Bohdan Ryszewski.” Archivní Časopis 62, nr 1 (2012): 40–45.

Chorążyczewski, Waldemar. „Profesor Bohdan Ryszewski – sylwetka uczonego.” Archeion 114 (2013): 13–21.

Chorążyczewski, Waldemar i Agnieszka Rosa. „Szkoła naukowa Bohdana Ryszewskiego.” W Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Anna Żeglińska, 19–51. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2014.

Chorążyczewski, Waldemar, Robert Degen, i Krzysztof Syta. Archiwa - Kancelarie - Zbiory. 1. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

Chorążyczewski, Waldemar, i Krzysztof Syta. „Profesor Bohdan Ryszewski: w 70. rocznicę urodzin.” Archiwista Polski 9, nr 3 (2004): 9–16.

Gołembiowski, Maciej, oprac. „Bibliografia prac prof. dra hab. Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 13–19. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.

Gołembiowski, Maciej, oprac. „Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dra hab. Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 20–29. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.

Jaroszewicz-Pieresławcew, Zoja. „Profesor Bohdan Ryszewski – dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 31–33. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Kopiczyńska, Alina.. „Sylwetka Profesora Bohdana Ryszewskiego.” W Archiwistyka i bibliotekoznawstwo: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, 9–12. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1997.

Majka, Roman. „Wkład Profesora Bohdana Ryszewskiego w komputeryzację Archiwum Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 35–38. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Ryszewski, Bohdan. Archiwistyka: przedmiot, zakres, podział: (studia nad problemem). Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 76, z. 2. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Ryszewski, Bohdan. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1985.

Ryszewski, Bohdan. Problemy komputeryzacji archiwów. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994.

Świgoń, Marzena. „Profesor Bohdan Stanisław Ryszewski – o życiu, pracy i promowaniu prac doktorskich.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 13–20. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Żeglińska, Anna, oprac. „Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Bohdana Ryszewskiego, prof. zw.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzen Świgoń, 25–29. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.

Żeglińska, Anna. „Profesor Bohdan Ryszewski – jubileuszowe refleksje uczniów o Mistrzu.” W Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, zredagowała Marzena Świgoń, 21–24. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism