Z rodzinnego archiwum. Prace laureatów konkursu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 73.

Marlena Jablońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.022

Abstrakt


[Recenzja:] Z rodzinnego archiwum. Prace laureatów konkursu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 73.

Recenzja albumu, który jest pokłosiem projektu edukacyjnego "Z rodzinnego archiwum" zorganizowanego w 2016 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim.


Słowa kluczowe


archiwum rodzinne; funkcja edukacyjna; promocja archiwów; popularyzacja; konkurs

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chorążyczewski W., Rosa A., Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, "Archiwista Polski"2010, nr 3.

Jabłońska M., Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu archiwistyki jako narzędzie zdobywania dobrego publicity, "Archiwista Polski" 2011, nr 1..

Jabłońska M., Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, Toruń 2016.

Menne-Haritz M., Dostęp do archiwów czyli przeformułowanie archiwalnego paradygmatu, "Archeion" 2002, t. 104.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism