Repozytorium AGH - doświadczenia i postawy pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Paulina Maria Strejczek-Jaźwińska, Jakub Robert Jaźwiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.006

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań dotyczących doświadczeń oraz nastawienia pracowników naukowych środowiska akademickiego AGH do już istniejących repozytoriów i baz publikacji oraz ich stosunku do powstającego Repozytorium AGH. Badania oparte zostały o ankietę elektroniczną, która miała sprawdzić także jakie są oczekiwania środowiska akademickiego w stosunku do samego systemu oraz jego interfesju. Ankieta została przygotowana i opracowana za pomocą narzędzia LimeSurvey, które umożliwia udostępnienie jej w formie elektronicznej on-line, a następnie została przesłana e-mailem do wybranych grup naukowych. Przesłany e-mail zawierał treść zachęcającą do współpracy przy powstającym Repozytorium, link do ankiety oraz link do przygotowanych materiałów edukacyjnych dotyczących baz publikacji. Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki, obserwacje oraz wnioski jakie nasunęły się podczas analizowania pozyskanych danych. 

Słowa kluczowe


archiwizacja danych; repozytorium instytucjonalne; user experience

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Foster N. F., Gibbons S., Understanding faculty to improve content recruitment for institutional Repositories, "D-Lib Magazine”, 2005, vol. 11, no. 1, http://www.dlib.org/dlib/january05/foster/01foster.html (dostęp 10.10.2017).

Karwasińska E., Rychlik M., Budowanie repozytorium, http://hdl.handle.net/10593/2874 (dostęp 10.10.2017).

Karwasińska E., Rychik M., Doświadczenia z funkcjonowania pierwszego w Polsce repozytorium instytucjonalnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, http://hdl.handle.net/10593/6498 (dostęp 10.10.2017).

Karwasińska E., Rychlik M., Model i etapy tworzenia repozytorium instytucjonalnego na podstawie badań własnych i doświadczeń bibliotek zagranicznych, 2008, [w:] Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, red. H. Ganińska, Poznań 2008.

OpenDOAR. The Directory of Open Access Repositories, http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=&-search=&groupby=r.rSoftWareName&orderby=Tally%20DESC&charttype=pie&width=600&height=300&caption=Usage%20of%20Open%20Access%20Repository%20Software%20-%20Worldwide (dostęp 10.10.2017).

Rychlik M., Karwasińska E., Polowanie na zasób - czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository), http://eprints.rclis.org/173051/RychlikM_KarwasinskaE_PolowanieZasob.pdf (dostęp 10.10.2017).

Sale A., Comparison of IR content policies in Australia, „First Monday” 2006, vol. 11, no. 4, http://eprints.utas.edu.au/264/1/Comparison_of_content_policies_in_Australia.pdf (dostęp 10.10.2017).

Stąporek M., Organizacja i funkcjonalność wiarygodnego archiwum cyfrowego uczelni wyższej na Przykładzie Politechniki Krakowskiej, [w:] Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych, red. A. Januszko-Szakiel, Kraków 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism