Narastająca dokumentacja elektroniczna wytwarzana wśród pracowników naukowych

Monika Weiss

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2016.008

Abstrakt


We współczesnym świecie technologia jest nieodzownym elementem zarówno w sferze prywatnej, jak i służbowej. I mimo że nie przywiązujemy w życiu codziennym do tego dużej wagi, rozwój technologiczny pochłonął ludzi i przypomina o tym na każdym kroku. W obliczu dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji powstała nowa forma dokumentu – dokument elektroniczny. W badaniach zajęto się problematyką narastającej dokumentacji elektronicznej wśród pracowników naukowych pracujących na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza przeprowadzonych ankiet i wywiadów stała się podstawą tezy, że pracownicy naukowi decydują się na korzystanie  z e-dokumentu częściej niż z dokumentacji analogowej. Elastyczność i dostępność tego rodzaju dokumentów zaczyna być jednak ogromnym problem w kwestii tworzących się w ten sposób spuścizn, które w przyszłości będą archiwizowane, być może w większości mając już postać dokumentacji elektronicznej.

Słowa kluczowe


dokumentacja elektroniczna; dokumenty elektroniczne; dokumentacja uczonych;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2005, nr 64, poz. 565 z późn. zm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN print  1895-9075
ISSN online 2544-5685

Partnerzy platformy czasopism