Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Dr hab. prof. UMK Waldemar Chorążyczewski, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

  1. dr hab. Robert Degen, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. dr Agnieszka Rosa, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
  2. dr Marcin Smoczyński, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

Redaktor językowy tekstów angielskich i tłumaczenie streszczeń

  1. dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor językowy tekstów polskich

  1. mgr Małgorzata Badowska, Archiwum Główne Akt Dawnych, Polska

Członek komitetu redakcyjnego

  1. Dr hab. Krzysztof Syta, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism