Societas et Ius

Societas et Ius

O czasopiśmie

Kwestie poruszane na łamach Societas et Ius stanowią szerokie spektrum zagadnień dotyczących filozofii politycznej, doktryn polityczno-prawnych, teorii prawa, praktyki prawniczej, nauki o państwie, politologii, socjologii, studiów międzynarodowych oraz historii.