https://apcz.umk.pl/SeI/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Societas et Ius: Ogłoszenia 2021-09-16T15:18:50+02:00 Open Journal Systems Kwestie poruszane na łamach <em>Societas et Ius</em> stanowią szerokie spektrum zagadnień dotyczących filozofii politycznej, doktryn polityczno-prawnych, teorii prawa, praktyki prawniczej, nauki o państwie, politologii, socjologii, studiów międzynarodowych oraz historii.