Societas et Ius: Ogłoszenia https://apcz.umk.pl/SeI Kwestie poruszane na łamach <em>Societas et Ius</em> stanowią szerokie spektrum zagadnień dotyczących filozofii politycznej, doktryn polityczno-prawnych, teorii prawa, praktyki prawniczej, nauki o państwie, politologii, socjologii, studiów międzynarodowych oraz historii. pl-PL