O poziomach sprzeczności zbiorów przesłanek

Michał Makaś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2016.008

Abstrakt


Jedno z podejść do zagadnienia parakonsystencji zostało zapoczątkowane pracami Raymonda Jenningsa i Petera Schotcha, którzy w artykule „Inference and necessity” (1980) zaproponowali pojęcie poziomu sprzeczności (niekoherencji) zbioru przesłanek. Poziom ten jest miarą określającą minimalną liczbę niesprzecznych podzbiorów na jakie można podzielić dany zbiór przesłanek. Pojęcie to pozwoliło na sformułowanie parakonsystentnej relacji inferencji nazywanej forcingiem. Podobnie jak klasyczna relacja inferencji zachowuje prawdziwość, tak relacja forcingowa zachowuje poziom sprzeczności. Celem pracy jest przedyskutowanie przykładów sprzecznych zbiorów przesłanek, które mogą być analizowane przy użyciu metody Jenningsa i Schotcha, przedstawienie uproszczonej (względem oryginalnego sformułowania) wersji podstawowych pojęć potrzebnych do zdefiniowania forcingu oraz pokazanie przykładów użycia tej relacji inferencji.

 

 


Słowa kluczowe


Prezerwacjonizm; sprzeczność; Jennings; Schotch; niekoherencja; poziom sprzeczności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Payette G., Schotch P.K., On Preserving, „Logica Universalis” 2007, s. 295–310.

Priest G., Paraconsistent Logic, w: Handbook of Philosophical Logic, Vol. 6, D. Gabbay, F. Guenthner (eds.), Dordrecht: Kluwer Academic Publi- shers, 2002, s. 287–302.

Schotch P.K., Jennings R.E., Inference and Necessity, „Journal of Philosophical Logic” 1980, nr 9, s. 327–340.

Schotch P.K., Jennings R.E., On Detonating, w: G. Priest, R. Routley, J. Norman (eds.), Paraconsistent Logic: Essays on the Inconsistent, München: Philosophia Verlag, 1989, s. 306–327.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism