Emotional condition of patients subjected to endovascular surgery due to chronić ischemia of the l ower limbs

Beata Czerniak, Jacek Budzyński, Wioletta Banaś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/MBS.2016.031

Abstract


Introduction. Emotional status of a patient who underwent a surgery is an important element in the recovery process. The aim of the study was to assess changes in positive and negative emotions in patients subjected to endovascular procedure due to chronic ischemia of the lower limbs and the determination of the factors affecting that process.

Materials and methods. 63 patients subjected to endovascular surgery due to chronic ischemia participated in the study. The study group included persons aged 46 to 87 (median 65 years). The following tools were used: a questionnaire on demographic and medical data, Larsen & Diener Affect Intensity Measure Scale, modified Charles Carver's MiniCOPE (situational version) Inventory of coping with stress measurement, Berlin social support scale and Multidimensional Health Locus of Control Scale. Medical data on the hospitalization time, type of anesthesia and the type of a surgery procedure was also used in the study.

Results. Statistically significant increase of the positive emotions intensity was observed in the studied group of patients Me=9 (min. 0, max. 23) before the surgery and Me=13 (min. 4, max. 27) after surgery and reduced level of negative emotions from Me=10 (min. 1, max. 24) to Me=3 (min. 0, max. 15).

Conclusions. In patients treated for chronic ischemia of the lower limbs an endovascular intervention (revascularization of lower limbs) decreased the negative emotions level and increased the positive ones. Health locus of control does not influence the emotional status change in the studied subjects. Patients with higher levels of perceived social, emotional and instrumental support are characterized by smaller increase of positive emotions intensity after endovascular surgery. Patients with lower levels of perceived instrumental support are characterized by smaller decrease of negative emotions intensity after endovascular surgery. Strategies used to cope with stress related to surgery do not affect the emotional condition change in persons subjected to endovascular surgery. Number of symptoms following endovascular surgery is a predictor of the level of negative emotions.


Keywords


a sense of control; strategies to cope with disease; negative emotions; positive emotions; social support

Full Text:

PDF

References


Lewicka M, Makara-Studzińska M, Wdowiak A, i in. Ocena poziomu kontroli emocji u kobiet leczonych operacyjnie z powodów ginekologicznych. Psychiatr Psychol Klin. 2012;12(2):102-114.

Kaczmarek Ł, Słysz A. Wpływ pozytywnych emocji i emocjonalnego wsparcia społecznego na aktywność sercowo-naczyniową. W: Ł. Kaczmarek, A. Słysz (red.). Bliżej serca – zdrowie i emocje. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań, 2007;(39-54).

Pervin LA. Psychologia osobowości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk, 2002.

Rotter JB. Poczucie wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnień. Now Psychol. 1990;(5–6): 59–70.

Basińska M, Maćkowska P, Listwan A. Przekonania o umiejscowieniu kontroli zdrowia chorych na cukrzycę typu 1 a zachowania zdrowotne. Diabetol Prakt. 2011;12(4):151-159.

Sęk H, Cieślak R, (red.). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2004;7-29.

Salomon P, Psychologia w medycynie wspomaga współpracę z pacjentem i proces leczenia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk, 2002;82-93.

Larsen RJ, Diener E. Problems and promises with the circumplex model of emotion. Pers Soc Psychol Rev. 1992;13: 25-59.

Juczyński Z, Ogińska-Bulik N. NPSR - Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem. Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Warszawa, 2009.

Łuszczyńska A, Kowalska M, Mazurkiewicz M, i in. Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS): Wyniki wstępnych badań nad adaptacją i ich własnościami psychometrycznymi. Stud Psychol. 2006;3:17–27.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Warszawa, 2009.

Kroemeke A, Jankiewicz D. The emotional state of patients with Crohn's disease: the function of gender, disease stage and duration. Gastroenterol Pol. 2013;20(2):41 – 44.

Opuchlik K, Wrzesińska M, Kocur J. Ocena poziomu stylów radzenia sobie ze stresem i poczucia umiejscowienia kontroli zdrowia u osób z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym. Psychiatr Pol. 2009;XLIII(2):235-245.

Sak J, Jarosz M, Mosiewicz J, i in. Postrzeganie własnej choroby a poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie osób przewlekle chorych. Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):169-173.

Kohli S, Batra P, Aggarwal H. Anxiety, locus of control, and coping strategies among end-stage renal disease patients undergoing maintenance hemodialysis. Indian J Nephrol. 2011;21(3):177-181.

Kurowska K, Frąckowiak M. Wsparcie społeczne a radzenie sobie w przewlekłej chorobie na przykładzie cukrzycy typu 2. Diabetol Prakt. 2010;11(3):101-107.

Zielińska-Więczkowska H, Betłakowski J. Pomiar i ocena wsparcia społecznego u pacjentów hospitalizowanych poddanych chemioterapii. Współcz Onkol. 2010;14(3):229-232.

Mróz J. Wsparcie od personelu medycznego a dynamika stanu emocjonalnego u pacjentów po zawale serca. Folia Cardiol Exc. 2013;8(1):9 13.


Partnerzy platformy czasopism