Vol 9, No 1 (2016)

„Itinera Spiritualia” jest rocznikiem naukowym, poświęconym głównie teologii duchowości, wydawanym od 2008 roku przez Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie. Wśród tematów poruszanych przez autorów IX tomu „Itinera Spiritualia” większość stanowią zagadnienia związane z życiem i nauczaniem św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła (cztery artykuły, w tym trzy obcojęzyczne). Dwa artykuły poświęcone są tematyce rad ewangelicznych - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pozostałe trzy artykuły poruszają tematy aktualne, związane z Rokiem Miłosierdzia, relekturą i ewentualną rewizją Konstytucji Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel oraz z rolą płci (gender) w chrześcijańskim życiu duchowym.

Spis treści

Wprowadzenie

Od Redakcji
Piotr Nyk
9-10

Artykuły

Jerzy Wiesław Gogola
PDF
13-25
Grzegorz Firszt
PDF
27-50
Iain Matthew
51-60
Stanisław Fudala
PDF
61-79
Ulrich Dobhan
81-104
Albert Stanisław Wach
PDF
105-152
Stanisław Urbański
PDF
153-167
Francisco Javier Sancho Fermin
169-191
Cezary Sękalski
PDF
193-210

Recenzje

Piotr Nyk
PDF
211-214


Partnerzy platformy czasopism