Rola kobiet we władzach gmin wiejskich

Alina Daniłowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2017.009

Abstrakt


Celem artykułu jest ocena pozycji kobiet w organach władzy w gminach wiejskich w Polsce. W opracowaniu zastosowano koncepcję „szklanego sufitu”. Z badań wynika, że w krajach UE udział kobiet pełniących funkcje liderów władz podstawowych JST jest niski. W Polsce jest on niższy od średniego w UE. Ponadto, jest mało zróżnicowany dla różnego rodzaju gmin, co sugeruje inne przyczyny tego stanu niż specyfika środowiska wiejskiego. W gminach wiejskich obserwuje się znaczący udział kobiet na stanowiskach drugoplanowych jak zastępca wójta czy sekretarz gminy oraz dominujący na stanowisku skarbnika

Słowa kluczowe


gmina wiejska; władze jednostki samorządu terytorialnego; kobieta; szklany sufit

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barburska O. (2002), Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej, „Studia Europejskie”, 2, 69–93.

Danilowska A. (2016), Women in Management of Cooperative Banks in Poland, [w:] Taisch F., Jungmeister A., Gernet H. (red.), Cooperative Identity and Growth: Conference proceedings of ICCS 2016 in Lucerne, Lucerna, 5–12.

Gender Statistics Database (2017), European Institute for Gender Equality.

Hymowitz C., Schellhardt T. D. (1986), The Glass-ceiling: Why Women Can’t Seem to Break the Invisible Barrier that Blocks Them from Top Jobs, „The Wall Street Journal”, 24 March.

Matysiak I. (2013), Źródła i zasoby kapitału społecznego sołtysów i sołtysek w wybranych kontekstach lokalnych, [w] Sawicka J. (red.) Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Mędrzecki W. (2000), Kobieta w rodzinie i społeczności wiejskiej w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Żarnowska A., Szwarc A. (red.) Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Sirocka A. (red.) (2017), Za mało kobiet w zarządach, Fundacji Liderek Biznesu, Warszawa.

Stanny M., (2014), Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie, „Wieś i Rolnictwo”, 1(162), 1–16.

Wilkosz-Mamcarczyk M., Różycka-Czas R. (2017), Rola kobiet w podtrzymywaniu tradycji miejsca na przykładzie gminy wiejskiej Brzeźnica, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 71–80, http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2017_z2_a06.pdf.

https://mswia.gov.pl/.

http://ec.europa.eu/eurostat.

http://www.nbp.pl.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM
ISSN 2080-0339 (print)
ISSN 2392-1269 (online)

Partnerzy platformy czasopism