Vol 1 (2011)

Spis treści

Wstęp

Słowo od Redaktora
Mirosław Strzyżewski
PDF
Wstęp
Magdalena Bizior-Dombrowska
PDF
5-6

Artykuły i rozprawy

Sztuka edycji – dziś (tezy do dyskusji)
Mirosław Strzyżewski
PDF
7-12
Editore – traditore? Modernizacja pisowni wobec architektoniki słowa wypowiedzi artystycznej
Magdalena Saganiak
PDF
13-18
Dziewiętnastowieczne edycje mów i listów Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640)
Mariola Jarczykowa
PDF
19-26
Historia w dziewiętnastowiecznym wydaniu – edytorskie losy Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza
Hanna Mateusiak
PDF
27-36
Historia dziewiętnastowiecznych edycji Biesiady Andrzeja Towiańskiego
Katarzyna Rauchut
PDF
37-42
Uwagi na marginesie dziewiętnastowiecznych (i nie tylko) edycji [Dziennika z lat 1847–1849] Juliusza Słowackiego
Jacek Brzozowski
PDF
43-50
Wpływ monografii Puławy Ludwika Dębickiego na recepcję twórczości literackiej Adama Jerzego Czartoryskiego
Katarzyna Grabias-Banaszewska
PDF
51-56
Wokół dziewiętnastowiecznego streszczenia Pana Tadeusza
Marcin Lutomierski
PDF
57-62

Źródła i dokumenty

„Poważnie i nie całkiem poważnie” o literaturze. List Wacława Borowego do Romana Ingardena z 27 marca 1937 roku (oprac. Magdalena Bizior-Dombrowska)
Magdalena Bizior-Dombrowska
PDF
63-68
Pigoń − Górski. Starcie edytorskich gigantów w „umysłowym turnieju” (oprac. Mirosław Strzyżewski)
Mirosław Strzyżewski
PDF
69-84

Recenzje i sprawozdania

Ignacy Krasicki – z perspektywy kalendarza. Rec.: Z. Goliński, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego, t. 1–2 do druku przygotowała i wstępem opatrzyła M. Górska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011
Teresa Winek
PDF
85-88
Nowe wydanie krytyczne „Poematów” Juliusza Słowackiego. Rec.: J. Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne. Poematy z lat 1828–1839, t. 1 oraz Poematy z lat 1842–1849, t. 2, J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009
Marta Ławrynkowicz
PDF
88-91
Reprinty Wydawnictwa Graf_ika
Grzegorz Nieć
PDF
91-96

Abstracts & Key Words

Abstracts & Key Words
 
PDF
97-100

Informacje o Autorach

Informacje o Autorach
 
PDF
101-102


Partnerzy platformy czasopism