Antoniego Czyża "Rojny i gwarny blask kultury"

Krzysztof Obremski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00039

Abstrakt


Rec.: A. Czyż, Rojny i gwarny blask kultury. Literacka „varietas” i historyczne „multum” tekstów, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2019

Rojny i gwarny blask kultury. Literacka „varietas” i historyczne „multum” tekstów – tak niestandardowo sformułowany tytuł książki Antoniego Czyża jest przekonywająco wyjaśniony. Współtworzą ją teksty zawarte w „mozaikowej, a jak panorama budowanej monografii”. Jeden rozdział książki powinien stać się lekturą może nawet obowiązkową dla wszystkich badaczy polskiej literatury dawnej: Retoryczno-logiczny system interpunkcji jako problem edytorski. Czasy renesansu i baroku, ponieważ badania literatury pozostają jak gdyby zakładnikami przyjmowanych edycji tekstów.

Najogólniejsza ocena książki wyłania się z jednego spośród tych mott, jakimi Ernst Robert Curtius poprzedził dzieło opatrzone tytułem Literatura europejska i łacińskie średniowiecze: „Zrównoważone połączenie mikroskopii i makroskopii tworzy ideał pracy naukowej” (Hugo Schuchhardt, 1915). Ideał najwyraziściej osiągnięty w rozdziale Dwa systemy gatunków w polskim baroku. Żywioł i norma.


Słowa kluczowe


Antoni Czyż; Rojny i gwarny blask kultury; edytorstwo; literatura dawna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czyż A., 2019, Rojny i gwarny blask kultury. Literacka „varietas” i historyczne „multum” tekstów, Siedlce.

Godyń J., 1986, Interpunkcja staropolska – uwagi historyka języka na marginesie tzw. sejmowego wydania „Trenów” Jana Kochanowskiego, w: Studia historyczno-językowe, Wrocław.

Kristeller P. O., 1985, Ruch humanistyczny, w: Humanizm i filozofia. Cztery studia, tłum. G. Blachowicz, Warszawa.

Obremski K., 2000, „Wiersz dzisiaj nieznajomy”. Rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji, Toruń.

Ong W. J., 2011, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, wstęp J. Japola, wyd. 2 przejrzane i poprawione, Warszawa.

Szahaj A., 2014, Sławiński o interpretacji. Analiza krytyczna, w: O interpretacji, Kraków.

Tazbir J., 1983, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism