Wypracowania szkolne (1945–1946) o tematyce wojennej

Maciej Wróblewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00037

Abstrakt


Wartościowym materiałem o charakterze (ego)dokumentalnym, odzwierciedlającym przeżycia młodych Polaków w czasie drugiej wojny światowej, są wypracowania szkolne pisane przez uczniów z Wielkopolski (1945) i Kielecczyzny (1946). Pochodzą one z Archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz z Archiwum Państwowego w Kielcach. Pierwszy korpus liczy 184 karty wypracowań, natomiast drugi 1210 oraz 76 rysunków przedstawiających typowe sceny wojny i okupacji. Wielkopolska kolekcja zawiera teksty pisane przez uczniów szkół powszechnych oraz średnich w Kępnie, Krotoszynie, Obrze, Poznaniu, Puszczykowie, Swarzędzu i w Szamotułach, kielecka – wypracowania z kilkudziesięciu szkół powszechnych ówczesnego Szkolnego Okręgu Kieleckiego, m.in. z Bobrzy, Dąbrowy, Iłży, Masłowa, Kielc, Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Suchedniowa, Suskowoli, Zwolenia.


Słowa kluczowe


druga wojna światowa; doświadczenie dziecięce; wspomnienia wojenne; rysunki dziecięce; wypracowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berger P. L., Luckmann T., 2010, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. i przedmowa J. Niżnik, wyd. 2, Warszawa.

Documenta Occupationis Teutonicae. III. Wspomnienia młodzieży wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej 1939–1945, 1946, oprac. Z. Grot, W. Ostrowski, Poznań.

Filipkowski P., 2006, Historia mówiona i wojna, w: Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, pod red. S. Buryły i P. Rodaka, Kraków.

Szacka B., 2006, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa.

Wojna w oczach dziecka, 1983, pod red. K. Iwanickiej i M. Dubasa, oprac. graf. P. Woźniak, wyd. 1, Warszawa.

Materiały źródłowe

Archiwum Państwowe w Kielcach. Inspektorat Szkolny Kielecki. Wypracowania szkolne o tematyce okupacyjnej uczniów ze szkół w Bobrzy, Niewachlowie, Zagnańsku.

Archiwum Państwowe w Kielcach. Wypracowania uczniów szkół powszechnych o tematyce okupacyjnej z terenu powiatu sandomierskiego, 1946.

Państwowe Archiwum w Kielcach. Inspektorat Szkolny Kielecki, 1945–1950. Wypracowania szkolne o tematyce okupacyjnej uczniów ze szkoły w Masłowie, 1946.

Państwowe Archiwum w Kielcach. Inspektorat Szkolny Kielecki, 1945–1950.

Wspomnienia młodzieży wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej 1939–1945. Archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu, IZ, Dok.II-402.

Wypracowania szkolne uczniów szkół kieleckich na temat okupacji 1946. Inspektorat Szkolny Kielecki 1945–1950. Archiwum Państwowe w Kielcach, 21/322.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism