"Stanislas-Auguste Poniatowski et l’Europe des lumières" Jeana Fabre'a. Zagadnienia redakcji naukowej polskiego tłumaczenia

Piotr Skowroński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2020.00021

Abstrakt


Wydana w Paryżu w 1952 roku biografia Stanisława Augusta pt. Stanislas-Auguste Poniatowski et l’Europe des lumières. Étude de cosmpolitisme stanowi istotny wkład w badania nad polskim oświeceniem. Autor, Jean Fabre, napisał ją na podstawie zgromadzonych przed drugą wojną światową materiałów archiwalnych (przede wszystkim polskich). Siedem dekad po opublikowaniu francuskiej wersji książki w wydawnictwie Muzeum Łazienki Królewskie ukaże się polskie tłumaczenie tej biografii dokonane przez Jana Marię Kłoczowskiego.

Artykuł przedstawia założenia redaktora naukowego, który postanowił uzupełnić aparat naukowy Jeana Fabre’a, konfrontując pracę z dostępnymi źródłami rękopiśmiennymi, do których Autor nie miał dostępu na etapie przygotowania pracy do druku. W artykule zostały poruszone także m.in. zagadnienia problemów wynikających z cytowania przez Fabre’a źródeł polskojęzycznych w tłumaczeniu na język francuski czy dostosowania tekstu do potrzeb polskiego czytelnika.


Słowa kluczowe


Stanisław August; król Polski (1764–1795); Jean Fabre (1904–1975); oświecenie; biografistyka; edytorstwo naukowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Betlej A., Markiewicz A., 2017, Nowe materiały źródłowe do działalności fundacyjnej Jabłonowskich w XVIII wieku, w: Magnificentia rerum. Materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku, red. A. Betlej, A. Markiewicz, Kraków, s. 29–57.

Fabre J., 1952, Stanislas-Auguste Poniatowski et l’Europe des lumières. Étude de cosmpolitisme, Paris.

In memoriam Jean Fabre (1904–1975), „Czas przeszły. Poznańskie studia historyczne” 3/2016, nr 1–2, s. 9–30.

Jobert A., 1941, La Commission d'Éducation Nationale en Pologne (1773–1794). Son œuvre d’instruction civique, Paris.

Jobert A., 1979, Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794). Jej dzieło wychowania obywatelskiego, tłum. M. Chamcówna, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Mémoires du roi Stanislas-Auguste Poniatowski, wyd. S. M. Goriainow, t. 1, Saint-Pétersbourg 1914, t. 2, Leningrad 1924.

Konopczyński W., 2010, Pierwszy rozbiór Polski, red. Z. Zielińska, Kraków.

Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, tłum. W. Brzozowski, red. M. Dębowski, Warszawa 2013.

Stanislas Auguste, 2011, Mémoires, wyd. A. Grześkowiak-Krwawicz, D. Triaire, Paris.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism