Intymistyka 2.0. Wpływ postępującej dygitalizacji na badania nad współczesną prywatnością

Patryk Chłopek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0038

Abstrakt


Tekst omawia wpływ dygitalizacji na badania nad współczesną intymnością.

Słowa kluczowe


intymność; dygitalizacja; listy; interent; teksty w sieci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Glensk U., Siedem grzechów Domosławskiego, 2010, http://kapuscinski.info/siedem-

-grzechow-domoslawskiego.html (dostęp: 30.01.2019).

Hryszko J., W internecie nic nie ginie, https://fundacjapoint.pl/2017/02/w-internecienic-

nie-ginie/ (dostęp: 30.01.2019).

Intymny portret uczonych. Korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich, 2002, oprac. E. Neyman, Warszawa.

Orbitowski Ł., https://www.facebook.com/orbitowski/posts/10215019661299413

(dostęp: 11.02.2019).

Wichrowska E., 2012, Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie

XVIII i XIX wieku, Warszawa.

Witkiewicz S., 2009, Listy do żony (1923–1927), Warszawa.

Zob. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970880553 (dostęp:

02.2019).

Zob. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555 (dostęp:

02.2019).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism