„Anioł chopinowski” i „nienapisany wiersz”. O korespondencji Haliny i Kazimierza Wierzyńskich (tuzin listów i garść uwag)

Beata Dorosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0036

Abstrakt


Przedmiotem opracowania jest korespondencja Haliny i Kazimierza Wierzyńskich, zachowana w archiwum poety w Bibliotece Polskiej w Londynie, dotychczas niepublikowana. Wstęp przedstawia w skrócie historię małżeństwa, omawia charakter dialogu korespondencyjnego (wiodące w nim wątki i tematy); jest też próbą naszkicowania emocjonalnej atmosfery listów, pozwalającą na przybliżenie psychologicznych sylwetek obojga autorów z prywatnej, niekiedy intymnej perspektywy. Opracowanie edytorskie dotyczy 12 listów (wybranych spośród około 150), układających się w rozmowę małżonków z różnych okresów ich wspólnej biografii (sierpień 1941, lipiec 1943, wrzesień 1957, luty 1961, październik 1963 i marzec 1964 roku); we wprowadzeniu do każdej sekwencji, dla lepszego rozumienia treści listów, podane są informacje na temat okoliczności rozłąki poety z żoną

Słowa kluczowe


Halina Wierzyńska; Kazimierz Wierzyński; Biblioteka Polska w Londynie; korespondencja prywatna; intymność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dorosz B., 2010, Korespondencja Kazimierza Wierzyńskiego i jego żony Haliny z Ludwikiem Krzyżanowskim: listy z 1947–1958 i 1976–1977, „Archiwum Emigracji”, z. 1–2.

Dorosz B., 2013, Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce – Jan Lechoń – Kazimierz Wierzyński, Warszawa.

Kądziela P., 1999, Prowansja Kazimierza Wierzyńskiego, w: Pani Stefa, pod red. R. Habielskiego, K. Muszkowskiego i P. Kądzieli, Londyn.

Nowotarska R., 2001, W Sag Harbor, w: Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim, zebrał i oprac. P. Kądziela, Warszawa.

Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990, 1993, oprac. i przedm. S. Kossowska; postscriptum T. Nowakowski, Londyn.

Rydz A., 2004, Świat nie ma sensu, sens ma sztuka. O powojennej poezji Kazimierza Wierzyńskiego, Warszawa.

Wierzyński K., 1948, Nie daj się smucić, pierwodruk: „Wiadomości” (Londyn), nr 7 (98).
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism