W poszukiwaniu granic edytorstwa: diariusz Jana Józefa Lipskiego

Łukasz Garbal

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0031

Abstrakt


Jan Józef Lipski swój diariusz prowadził przez trzynaście lat, od lipca 1954 roku do lutego 1967 roku. Znaczna część zapisów z lat 1962–1967 (zachowały się pojedyncze karty z 1963 roku) została świadomie zniszczona po tym, jak Lipski został zatrzymany przez SB w lutym 1967 roku, a znalezione przy nim karty ostatnich zapisów posłużyły SB do niepokojenia odnotowywanych w diariuszu osób. Nie jest to dziennik, ale diariusz: bardzo szczegółowy zapis dnia, często nawet minuta po minucie. Diariusz Lipskiego to ważne źródło do tamtych lat i dzieło pomnikowe – pozbawione kompozycji, pełne autentyzmu. W artykule opisano problemy, jakie pojawiły się w trakcie przygotowywania edycji diariusza, oraz proponowane rozwiązania edytorskie.


Słowa kluczowe


Jan Józef Lipski; diariusz; edycja krytyczna; problem edytorskie; przypisy objaśniające; modernizacja pisowni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Józef Lipski; diariusz; edycja krytyczna; problem edytorskie; przypisy objaśniające; modernizacja pisowni
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism